Skole frygter fremtiden

Ingstrup Skole er bekymret over kommunesammenlægningen

INGSTRUP:Skoleinspektør Ib Sivesgaard kalder det et dilemma, den situation Ingstrup Skole befinder sig i øjeblikket. På den ene side er skolen i farezonen på grund af et lille elevtal - på den anden side viser en ny undersøgelse, at forældre og medarbejdere er godt tilfredse med skolen. - Det havde været nemmere, hvis forældrene var utilfredse og syntes, der var for få udfordringer, men det er ikke tilfældet, så på den måde er der ikke belæg for at lukke skolen, siger Ib Sivesgaard. 64 elever har taget hul på et nyt skoleår og det er det laveste elevtal i flere år. Det faktum vækker bekymring set i forhold til den kommende kommunesammenlægning. - Fakta er, at der ikke er så mange skoler med et elevtal under 100, og her i kommunen er der tre skoler, og derfor kan vi være lidt bekymret for vores fremtid, siger IbSivesgaard. Derfor glæder det ham, at han har fået et nyt våben i den kommende tids debat om de større kommuner. 43 pct. af forældrene har deltaget i en undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening, hvor de har spurgt forældrene på 36 tilfældige danske skoler om blandt andet samarbejdet mellem skole og hjem, det faglige udbytte, trivsel og undervisningens kvalitet. Ib Sivesgaard har fået resultatet af undersøgelsen og den viser, at 59,1 pct. af forældrene er meget tilfredse, mens 31,8 pct. er tilfredse - til sammenligning viser landsgennemsnittet, at 22,4 pct. er meget tilfredse, mens 55,5 pct. er tilfredse. Samtidig er der lavet en undersøgelse af lærerenes tilfredshed med skolen som arbejdsplads. Og på en skala fra 1-5 ligger deres tilfredshed på cirka. 3,75 pct. mens den gennemsnitlige tilfredshed for forældrene ligger på 4,5 pct. - Selv om vi er en lille skole med få elever, så er vores forældre og medarbejdere nogle af de mest tilfredse, siger Ib Sivesgaard. Skoleinspektøren erkender, at de små skoler er dyrere pr. elev, men har samtidig en hel klar overbevisning om, at skolen set i et større perspektiv har sin berettigelse, fordi den løser nogle opgaver for de større skoler. Hans argument for at bevare Ingstrup Skole i fremtiden er, at de små skoler er med til at løfte andre samfundsmæssige opgaver. - I øjeblikket har vi en 4-5 elever, som ikke kunne trives på en stor skole. Vi er nok lidt mere rummelig end de store skoler - på den måde gør vi ind og løser den opgave, som en amtsklasse ellers tager sig af, siger Ib Sivesgaard.