Skole gøres klar til storkommune

25 millioner kroner afsat til udvidelse og forbedring af Brovst Skole

Skolevæsen 24. december 2004 05:00

BROVST: En omfattende udvidelse og modernisering af Brovst Skole til i første omgang 25 mio. kr., som skal gøre den til en af de centrale skoler i den kommende storkommune, vil blive indledt næste år. Udvidelsen omfatter efter de foreløbige planer en ny centerbygning med mediatek/bibliotek og skoletorv, hvor det bliver muligt at samle alle 500-600 elever og lærere. Omkring mediateket og biblioteket placeres administration, lærerarbejdsrum og nye overbygningslokaler. Nybygningen bliver i to niveauer, der tænkes udnyttet til tribuneanlæg og friluftsscene. Den nye bygning placeres lige øst for den oprindelige skolebygning, den såkaldte "mejeribygning" fra begyndeslen af 50erne. Der vil blive indrettet ny tilkørselsvej til den nye bygning, hvor der også bliver hovedindgang til skolekomplekset. Den nuværende tilkørselsvej fra Østergade, Skolevej, vil blive forbeholdt cyklister. Den den nye tilkørselsvej bliver fra Østergade ad Odinsvej længere mod øst (øst for Falck). I forbindelse med den nye vej etableres busvendeplads, gæsteparkering, cykelparkering samt adskilt vej- og stisystem. Skolerenoveringen, der omfatter modernisering af stort set alle lokaler, er delt i tre etaper. Første etape består af den nye centerbygning. Anden etape omfatter modernisering af klyngeskolen - en række klasselokaler bygget i 1977 - samt indretning af skolefritidsordning i den nuværende skolebiblioteks- og administrationsbygning. Der ca. 100 børn i SFOen i Slottet i Kirkegade, som flyttes til Brovst Skole, når lokalerne er klar. Tredje etape omfatter modernisering af den gamle "mejeribygning", bl.a. stærkt tiltrængt forbedring af sløjd- og hjemkundskabslokaler. Bygningsinspektør Erik Tørholm, Brovst Kommune, vurderer, at første del af projektet - den nye centerbygning - vil kunne indledes omkring sommerferien næste år og være færdig et år senere. Projektet, der er udarbejdet af arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll, skal de kommende måneder finpudses og godkendes politisk, inden arbejdet kan udbydes i licitation. Brovst Kommune har afsat 15 mio. kr. til skolebyggeriet i 2005 og 10 mio.kr. i 2006.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...