Skole handlede korrekt

Samsøgades Skole handlede hurtigt og rigtigt, da 15-årig pige stak klassekammerat ned

ÅRHUS:Knivoverfaldet på Samsøgades Skole i Århus var komplet uforudsigeligt, og skolen havde ikke problemer med mobning, som krævede en særlig indsats i forhold til andre Århus-skoler. Det er konklusionen i en redegørelse om en 15-årig piges knivoverfald på en jævnaldrende klassekammerat for en uge siden. Redegørelsen konkluderer, at den enestående hændelse stort set er håndteret tilfredsstillende af skolen og socialforvaltningen. Skolen har ikke svigtet i sin indsats mod mobning, og der er ikke behov for en indsats mod mobning anderledes end på andre skoler, mener rådmand Jacob Bundsgaard Johansen (S). Han og kommunens børn og unge-udvalg fik fredag redegørelsen om knivoverfaldet. Redegørelsen er dels fra skolens leder, dels fra børn og unge-forvaltningen. - Jeg mener, at skolen har håndteret den svære situation hurtigt og professionelt, og der er opbakning til skoleledelsens indsats, siger Jacob Bundsgaard Johansen. Han erkender dog, at kommunen har svigtet ved først at tilbyde pigens familie krisebistand to dage efter knivoverfaldet. Pigen blev fængslet i surrogat i lørdags, men psykologbistand til hendes forældre blev først tilbudt efter weekenden. Desuden har skoleleder Peter Gaard Sørensen fået en mundtlig irettesættelse, fordi han i pressen har udtalt sig om pigens personlige forhold i strid med tavshedspligten. Skolebestyrelsen udtalte også fredag fuld tillid til personale og ledelse på skolen, ligesom bestyrelsen vil støtte en ny antimobbestrategi i løbet af den nærmeste fremtid. En trivselsundersøgelse, som blev gennemført i den konkrete 9.-klasse i begyndelsen af oktober 2009, viste, at tre elever følte sig mobbet. Men da undersøgelsen blev fulgt op af elev- og forældresamtaler få uger senere med fokus på den enkelte elevs trivsel, var situationen en anden. - Direkte adspurgt giver ingen udtryk for mistrivsel i klassen eller bruger ordet mobning. Klasselæreren observerer ikke mobning og får ikke henvendelser fra eleverne eller forældrene om dette, hedder det ordret i skoleleder Peter Gaard Sørensens redegørelse. Skolelederens konklusion er helt modsat den forklaring, som den 15-årige pige gav i grundlovsforhøret, hvor hun blev fængslet i surrogat for forsøg på manddrab. I retten sagde pigen, at hun var blevet mobbet af den jævnaldrende dreng gennem tre år, og at hun forgæves havde forsøgt at få sin klasselærer til at gribe ind over for drengen. I afmagt planlagde hun at stikke drengen ned midt i skoletiden. Hun medbragte en urtekniv fra sit hjem. /ritzau/

Forsiden