Hassing

Skole har ondt i murværket

Kulturudvalget skal i den kommende uge tage stilling til, om der fra udvalgets konto til diverse anlæg skal bevilges et beløb på op til 110.000 kr. for at få et overblik over - og en udbedring af - en række bygningsskader på V. Hassing Skole. Det er tagkonstruktionen, de ind- og udvendige mure samt metalsøjlerne i murene, det er galt med, og teknisk forvaltning har efter en gennemgang af skaderne udtrykt bekymring for skolebygningens stabilitet.