Skole ikke til at kende

Bedre forhold på Hedeboskolen til november

SKAGEN:Hedeboskolen kommer tre måneder hen i skoleåret, før ombygningen af skolen er færdig. Men hverdagen fungerer, mener skoleinspektør Torben Sudergaard. Når det overhovedet er blevet nødvendigt med en ombygning, skyldes det især modtagelse af nye elever og lærere efter lukning af Kappelborgskolen. - I virkeligheden kan man sige, at byggerodet har været en fordel for integrationen af nye elever. Alle, både nye og gamle elever, mødte efter sommerferien en skole, som de ikke kendte, fortæller Torben Sudergaard. Der var nye lokaler, andet inventar, nye kammerater, nye lærere. Det gav alle den første fælles oplevelse. Den første dag i skoleåret var alle små flyttemænd. Mest træls er det i indskolingsafdelingen. Store dele af gang- og legearealerne er inddraget til byggeplads. Maskinlarm og håndværkernes hamren breder sig til klasseværelser. Ombygningen er blevet forsinktet - til dels på grund af lang levering på specielle betondragere. Men 1. novemner skulle det hele være færdigt. Så kan børn, lærere og pædagoger i børnehaveklasse til og med 3. klasse se frem til bedre forhold. Rent fysisk kommer de til at indgå i en helhed. Undervisningen bliver bedre, og i skolefritidsordningen bliver der mere ro på. Her er nu tilmeldt et rekordstort antal børn - nemlig 170 børn. De store klasser holder til på 1. sal, hvor der blandt andet tidligere var tandklinik. Her mangler den sidste finish. Mellemgruppen har mærket mindst til byggeriet. Til gengæld er deres aula fyldt op af borde og stole - både nogle af Hedeboskolens gamle og nogle fra Kappelborgskolen. De kommende uger skal bruges til at sortere i møblementet. Noget kan bruges, men der er også en del møbler, man er nødt til at sige nej tak til. Undervejs har skolen måttet spare nogle af ønskerne væk. Det viser sig nu at være totalt uholdbart. Skolen håber, at børne- og kulturudvalget vil give en tillægsbevilling. Der skal blandt andet indrettes to ekstra lokaler på det gamle torv. Minifritteren (for specialklassernes elever) skal for eksempel have deres eget lokale. Det har de ikke nu. Desuden skal der være plads til et personalerum. Torben Sudergaard mener også, at det er nødvendigt med en udvidelse af kiosken. Fra den nuværende kiosk er det næsten umuligt at betjene de 463 elever. - Når de ting falder på plads, synes vi også, at forholdene er fine og at vi har en skole, der rent fysisk er indrettet til den fasedelte skole, siger Torben Sudergaard.