Skole-løsningen årets bedrift

Knud Kristensen, der er blevet stærkt mobiltelefon-afhængig, gør status efter et år i borgmesterstolen

AARS:Der er ingen computer på borgmester Knud Kristensens kontor, men til gengæld gør en anden form for moderne elektronik det muligt for kommunens førstemand at klare sine mange gøremål. - Computeren er et fravalg. Det, den skal bruges til i forhold til mit hverv som borgmester, lader jeg personalet tage sig af. Derimod er jeg er stærkt afhængig af min mobiltelefon, erkender Knud Kristensen, når avisen spørger ham om, hvordan han overkommer dels at være borgmester og amtsrådsmedlem og dels at drive en større murer- og entreprenørvirksomhed i hjembyen Hornum. - Her er mobiltelefonen mig til stor hjælp. Af gode grunde kan jeg ikke have den tændt hele tiden, men så kan folk lægge beskeder eller telefonnumre. Så når jeg har en ledig stund, tager jeg fat på at ringe folk op, siger borgmesteren, der hver dag kl. 6.30 begynder sin arbejdsdag i sit firma. Trods hvervet som borgmester og amtsrådspolitiker står han stadig i spidsen for det men har uddelegeret en række væsentlige opgaver i forretningen til ledende medarbejdere, der også er aktionærer i selskabet. På kommunekontoret indfinder Knud Kristensen sig normalt mellem kl. 9.30 og 10, og er der resten af kontortiden med mindre, der er opgaver udenfor huset. Kommunen i første række - Jeg har i mit første år som borgmester oplevet meget stor imødekommenhed og hjælpsomhed fra personalet på alle niveauer. Det er en væsentlig grund til, at det har været muligt for mig også at fortsætte mit virke i amtsrådet. - Det er dog helt klart kommunen, der har førsteprioritet. Når sekreteriatet på kommunekontoret fører min kalender, droppes amtslige møder, når de kolliderer med kommunale opgaver, siger Knud Kristensen. - Jeg er selvfølgelig ofte blevet spurgt, hvordan jeg kan nå både at være virksomhedsleder, borgmester og amtspolitiker, og så har jeg svaret, at det udover de dygtige og hjælpsomme medarbejdere på kommunekontoret skyldes, at jeg arbejder hele tiden - altså lange arbejdsdage, ligesom jeg ofte tager weekenderne i brug, konstaterer borgmesteren. Bred opbakning Som enhver anden politiker vil han dog hellere her ved årsskiftet fortælle om udviklingen i kommunen end om, hvordan han får sin kalender til at hænge sammen. - Jeg synes generelt, at året har været godt for Aars Kommune, at byrådsarbejdet har fungeret godt, og at vi nåede meget i 2002, konstaterer Knud Kristensen, der som det nye byråds første væsentlige opgave peger på det tidlige forårs budgetrevision - en revision, der var nødvendig for, at kommunen kunne holde sig indenfor den afstukne ramme på kun 0,7 pct. stigning i netto-driftsudgifterne. - Hvis vi ikke var stoppet op og havde barberet budgettet lidt, var stigningen endt på ca. 2,0 pct. Vi sparede ca. fire mio. kr. på budgettet, men undgik massefyringer som i en række andre kommuner, ligesom jeg hellere ikke mener, at der blev tale om mærkbare serviceforringelser, konstaterer Knud Kristensen, der i øvrigt glæder sig over, at budget-beskæringen havde bred byråds-opbakning. Sal og hal Som byrådets største bedrift i det forløbne år fremhæver han løsningen på skolesagen. - Den havde trukket alt for længe ud, så for mig var det magtpåliggende at få den afsluttet, og jeg føler, at vi fandt en god løsning, som dels tilfredstiller skolens behov og dels idrætten i byen, nemlig i form af en stor og lille gymnastiksal ved skolen samt opførelse af en træningshal ved Østermarkhallen, fastslår borgmesteren. - Vi investerer i disse år kraftigt på skoleområdet, og alene projektet Aars Skole/træningshal løber op i ca. 32 mio. kr. - Samtidig foregår der også en kraftig investering på ældreområdet, hvor vi er i fuld gang med at om- og udbygge plejecentrene Solvang og Østermarken i Aars til såkaldte leve-bo miljøer. - Desuden har vi indsendt den første ansøgning om at gå i gang med et tilsvarende projekt på plejecentret Ulstruplund i Hornum, men her kommer vi nok næppe gang med byggeriet før i 2004. Den samlede investering for de tre centre løber op i 90 mio. kr., og netto-tilvæksten af nye pladser bliver 20, siger borgmesteren. - I det nye år, vi lige har taget hul på, bliver første større, kommunale tiltag en række borgermøder - det første er på tirsdag - om forslaget til ny kommuneplan. Jeg vil gerne opfordre borgerne til at møde frem og give deres mening til kende. Kommuneplanen er vigtig for kommunens udvikling, fremhæver borgmesteren, der som amtsrådsmedlem også ved, at en god, og gennemarbejdet - og gennemdebatteret - kommuneplan gør det sværere for amtet at gå imod den, selv om den måtte rumme elementer, der ikke lige falder i amtets smag.

Forsiden