Skole-lokalplan er godt på vej

Kun to har kommentarer til lokalplanforslag

SKAGEN:Det er efterhånden sjældent Skagen Kommune oplever, at der ikke er flere protester og indsigelser, når et lokalplanforslag har været fremlagt offentligt i otte uger. Men lokalplanforslaget, som skal gøre det muligt at omdanne kasernebygningerne på Jens Winthers Vej til skolebygninger, er en af dem. Lokalplanforslaget omfatter både kaserneområdet og det område, hvor Skagen Uddannelses Center og Produktionsskolen ligger. Der var, da indsigelsesfristen udløb, blot to, der havde kommentarer til forslaget. Skagen varmeværk gør i en skrivelse opmærksom på, at det i lokalplanforslaget er hele området, der udlægges til varmeforsyning med fjernvarme, mens kommunens varmeplan kun har området syd for Skarpæsvej som fjernvarmeområde. Skagen uddannelses Center efterlyser i en indsigelse, at paragraffen som indeholder bestemmelserne for, hvad området må bruges til, udvides, så der også er mulighed for at etablere enten industri eller mindre erhvervsvirksomheder i det. Det væsentligste grund til SUC's ønske er, at centret gerne vil have mulighed for kunne tilbyde nye iværksættere hjælp til at komme i gang ved eventuelt at stille lokaler til rådighed for dem i etableringsfasen. Det fremgår dog også af SUCs skrivelse, at man frygter, at det kan forringe centrets bygningers værdi, hvis de fremover alene må bruges til skole- og uddannelsesformål. Det er planen, at kaserenebygningerne skal anvendes til brug for en ny efterskole, når flyvevåbnet til sommer rykker ud af dem, og det er disse planer, der er den direkte anledning til uarbejdelsen af lokalplanforslaget. Da både SUC og Produktionsskolen - Den lokale Erhvervsskole - er naboer til kasernen, har man valgt også at lade den nye lokalplan omfatte dem.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk