Skolelukninger

Skole-lukninger spøger kraftigt

ELEVERKritik af politikere for at haste ny skolestruktur igennem i god tid før næste kommunalvalg

NIBE:Nu er det alvor. Bestyrelserne for kommunens fire folkeskoler har indkaldt til hastemøder med forældre de kommende dage, og eneste punkt på dagsordenen er fremtiden. Den tegner som tidligere fortalt i NORDJYSKE dystert i Valsted og Bislev, hvor elevtallet ifølge prognoser falder kraftigt - i Valsted drastisk allerede efter sommerferien, mens Nibe og Farstrup stort set bevarer det nuværende antal elever frem til og med skoleåret 2007/2008. Budgetforliget mellem Venstre og SF afsætter tilsammen syv milllioner kroner til renovering af Sebber Skole i Valsted og Bislev Skole i år og næste år, men nu breder tvivlen sig, om det nogensinde bliver til noget. Man poster jo ikke penge i skoler, der alligevel skal lukkes, lyder den almindelige vurdering fra skoleledere og skolebestyrelser. - Jeg udelukker bestemt ikke, at vi mister de ellers lovede tre millioner kroner til renovering det kommende efterår, siger formand for skolebestyrelsen på Sebber Skole i Valsted, Djon Severinsen. Han kritiserer formanden for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V), for ikke at have givet skolebestyrelserne nok tid til at sætte sig ind i forvaltningens såkaldte "otte scenarier" for fremtidens skolestruktur, der blev fremlagt på et møde mellem byrådet og bestyrelserne 8. maj. Og for manglende tid til at pege på alternativer, inden skolebestyrelserne afleverer deres høringssvar 26. juni forud for endnu et stormøde mellem politikere og skolerepræsentanter 4. juni. - Vi kan jo dårligt nå det. Det handler nok om, at nogle pønser på at træffe ubehagelige beslutninger, der skaber en masse uro, inden vi kommer "for tæt" på næste kommunalvalg. Og hvorfor er prognosen for 2008/2009, der viser en fremgang i elevtallet på fire en halv procent udeladt af materialet. Djorn Severinsen opfordrer på det kraftigste politikerne til at melde klart ud om den "varme kartoffel" senest i august. Af hensyn til ikke mindst lærere og elever. - Er en skole mærket "lukningstruet"kommer det med garanti til at knibe med lysten til at søge job lige netop der, og det går i sidste ende ud over børnene, lyder det fra formanden for skolebestyrelsen, der i aftes holdt ekstraordinært møde med forældre om situationen lige nu. I konkurrencen med Bislev Skole har formanden for skolebetyrelsen dog visse forhåbninger om, at Sebber vinder, hvis valget kommer til at stå mellem de to. - Bislev ligger rimelig nær friskolerne i Vokslev og Skørbæk/Ejdrup med masser af faciliteter. Så står politikere over for et valg mellem Sebber og Bislev, håber og tror jeg, at det trods alt falder på Sebber. Inspektør på Nibe Skole, Anders Bang, har i hu, at prognoserne for antallet af elever har været alt for optimistiske siden 1978, da politikere endnu troede på behovet for en skole nummer to i Nibe by. - Det viste sig ikke at holde stik. Nibe by oplever nok tilflytning, men den brogede skare af tilflyttere gør, at udsvingende her i byen ikke har været voldsomme fra år til år. Heller ikke inden for de seneste fem år med byggeboom. Derfor har jeg hang til at tro på prognosen, og hellere skride ind hurtigt, end lade står til og udskyde pinslen. Især af hensyn til eleverne. Anders Bang understreger, at Nibe Skole har de fysiske rammer til at tage imod flere elever, hvis naboskoler bliver lukket. - Om det også er det ideelle pædagogisk set er en helt anden sag. Der bliver nok flere i klasserne, men på den anden side er der ifølge forskere en grænse for, hvor få elever, der skal være i en klasse, før det går ud over kvaliteten af undervisningen. I aftes holdt Sebber Skole ekstraordinært møde med forældre om forvaltningens otte scenarier for fremtidens folkeskoler, i aften følger Farstrup, torsdag holder skolerne i Farstrup og Sebber fælles møde om situationen, Bislev følger, og Nibe Skole har indkaldt til møde mandag.