Skolevæsen

Skole mangler plads til 70 nye elever

Overflytning af elever til Vodskov Skole fra naborbyerne volder store problemer

VODSKOV:Et forslag om at overflytte elever fra såvel Grindsted som Langholt til Vodskov Skole allerede efter sjette klasse giver tilsyneladende flere problemer end forudset. Ikke alene stritter præst, lærere og borgere i Langholt voldsomt imod. Skolebestyrelsen i Vodskov er heller ikke umiddelbart varm på ideen. Bestyrelsen på Vodskov Skole synes såmænd, at det ville være udmærket med en overflytning fra de to mindre naboskoler efter sjette klasse, hvis der ellers var plads til dem. Det mener skolebestyrelsen ikke, der er. I et høringssvar til Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning påpeger skolebestyrelsen i Vodskov, at der i forvejen er meget trange pladsforhold i den fløj på skolen, som rummer 7.-9. klasserne. For tiden er der cirka 180 elever i afdelingen. Hvis eleverne fra både Langholt og Grindsted skoler overflyttes til Vodskov Skole efter sjette klasse, vil det betyde cirka 70 elever ekstra. Altså en stigning på 40 procent. Eleverne vil i bogstaveligste forstand komme til at stå som sild i en tønde på den i forvejen trange og mørke gang, påpeger skolebestyrelsen i høringssvaret. Vodskov Skole har godt nok nogle ledige lokaler. Men de ligger spredt rundt om på skolen. Hvis forslaget om at overflytte eleverne efter sjette klasse gennemføres, vil der være overbygningsklasser, som kommer til at ligge langt fra de øvrige elever på samme alder. Det synes skolebestyrelsen ikke vil være særlig smart. I forvejen viser en bygningsmæssig analyse foretaget af arkitekt Gorm Nielsen, at Vodskov Skole med det nuværende elevtal får svært ved at leve op til kravene op fleksibelt læringsmiljø. Hans vurdering er, at det er nødvendigt at bygge til skolen, hvis den både skal være moderne og fleksibel. Formanden for skolebestyrelsen, Mads Sigsgaard, vurderer at der skal bygges mindst tre nye klasselokaler, hvis Vodskov Skole skal være rustet til at tage imod eleverne fra Grindsted og Vodskov efter sjette klasse. Men der er ikke afsat penge til nybyggeri på Vodskov Skole hverken næste år eller de følgende år. Derfor kan skolebestyrelsen ikke "i den nuværende situation" anbefale en overflytning af eleverne fra de to naboskoler efter sjette klasse. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V), der selv bor i Vodskov, har knapt nået at læse alle høringssvarene endnu. Bekymringerne hos bestyrelsen på Vodskov Skole er derfor helt ny for ham. - Hvis end ikke overbygningsskolen synes, at det er en god ide at overflytte eleverne fra naboskolerne efter sjette klasse, står vi i en svær situation. Nu må vi ind og nærlæse høringssvarene og derefter drøfte sagen i skole- og kulturudvalget. Men sagen er bestemt ikke så ligetil, erkender han. Høringssvarene fra Langholt understreger med al tydelighed, at hverken præsten, lærerne eller borgerne i landsbyen er meget for at slippe børnene efter sjette klasse. De vil beholde dem til og med syvende klasse. "Er i ude på at nedlægge vores lokalsamfund", spørger Langholt-borgerne i en protest med 378 underskrifter. I samme protestbrev bemærkes det, at ungdomsklubben i Langholt blev nedlagt 1. august til fordel for det nye multihus i Vodskov. "Det kan ikke passe, at vores lokalsamfund skal blive ved med at bidrage til Vodskovs udvikling", lyder det fælles protestråb fra Langholt. Sagen er opstået, fordi skolebestyrelsen på Grindsted Skole i maj henvendte sig til forvaltningen og foreslog, at skoledistrikterne bliver ændret, så eleverne fra Grindsted automatisk overflyttes til Vodskov Skole efter sjette klasse i stedet for til Sulsted Skole. Problemet for Grindsted Skole er, at eleverne begynder at smutte allerede i fjerde eller femte klasse for at sikre sig en plads på Vodskov Skole. Når eleverne i Grindsted vælger Vodskov Skole fremfor Sulsted, er det fordi Grindsted historisk er tæt knyttet til Vodskov. Desuden er busforbindelserne bedre. På den baggrund anbefaler skolebestyrelsen i Grindsted naturligt nok, at overbygningsskolen fremover bliver Vodskov. De afledte konsekvenser for Langholt Skole har bestyrelsen i Grindsted ingen kommentarer til. Bestyrelsen på Sulsted Skole vil gerne have en afklaring, da den nuværende situation giver stor usikkerhed om elevtallet hvert år. De tre løsninger, som Sulsted Skole skitserer, er: En permanent mulighed for et reelt skolevalg mellem Sulsted og Vodskov Skole. En permanent ændring af skoledistriktet, så Vodskov Skole fremover bliver overbygning for Grindsted Skole i stedet for Sulsted Skole. Sulsted Skole som overbygningsskole. Skolebestyrelsen i Sulsted understreger, at der er et godt samarbejde med Grindsted Skole. Samtidig forstår bestyrelsen godt, at mange elever vælger Vodskov som overbygningsskole, fordi transportforbindelserne dertil er langt bedre end til Sulsted. Når Langholt Skole bliver rodet ind i sagen, er det for at undgå, at nogle elever overflyttes til Vodskov Skole efter sjette klasse, hvorefter der kommer en ny flok efter syvende klasse.