Skole mangler tillid til forvaltning

Kommunen kræver 175.000 kr. tilbage fra Moseby Skole

MOSEBY:Man kan tilsyneladende ikke altid regne med den rådgivning, man får på Pandrup Rådhus: Det mener skolebestyrelsen på Moseby Skole, som har mistet 175.000 kr. på budgettet. Pengene har kommunen krævet tilbage, selv om skolen sidste år fik at vide på lønkontoret, at de kunne bruge beløbet. Moseby Skole havde overskud på lønbudgettet på grund af udskiftning i lærerstaben, og inspektør Gunnar Vestergaard gik på pension. Overskuddet betød, at skolen blandt andet havde mulighed for at indrette legepladsen, så den opfyldte de gældende krav, fortæller skolebestyrelsesformand Keld Thomsen. Men for at være helt sikre på, at skolen rent faktisk kunne råde over beløbet, spurgte man på rådhuset. - Vi fik at vide, at vi havde råderum over de 175.000 kr., men pludselig vil kommunen have pengene igen. Rådgivningen har ikke været noget værd, for vi kan åbenbart ikke regne med, hvad de siger til os. Vi kunne ligeså godt have spurgt en elev, om vi havde rådighed over pengene, siger Keld Thomsen, der tilføjer, at det ikke er første gang, at der er problemer med decentral løn. Forrige år havde kommunen afsat 250.000 kr. for lidt til løn i børnehaven. Siden blev pengene alligevel stillet til rådighed for institutionen, da kommunen indså, at der var sket en fejl, forklarer Keld Thomsen. - Det er meget skuffende, at vi mister pengene. Vi mener ikke, at skolen har begået fejl, siger Keld Thomsen, der mener, at decentral løn er noget, fanden har skabt. Børne- og kulturudvalget behandlede sagen på sit seneste møde, og der var ifølge udvalgsformand Henrik C. Pedersen (V) enighed om, at skolen ikke havde rådighed over pengene. Skolens lønbudget blev reguleret i december på grund af faldende elevtal i skoleåret 2002/2003, og i et notat udarbejdet af centralforvaltningschef Arne Kristensen fremgår det, at det ikke er tilfredsstillende, at der sker reguleringer så sent på året. Derudover var skolens forholdvis nyansatte leder, Lars Pilgaard, heller ikke klar over, at der skete en regulering så sent på året, fremgår det af notatet. Henrik C. Pedersen beklager den situation, som skolen er kommet i. - Det er meget uholdbart, at skolen er blevet stillet midler i udsigt, som de ikke har alligevel. Vi må erkende, at forvaltningen har lavet en fejl i forbindelse med rådgivningen, og det er klart, at det giver utryghed og skaber frustration, siger Henrik C. Pedersen, der tilføjer, at der er taget initiativ til at undgå, at den slags situationer opstår igen. Samtidig vil udvalget gerne sikre, at institutionerne tidligt på året får en mere præcis oversigt over deres økonomi. For at få økonomien til at hænge sammen, har udvalget påpeget over for skolen, at udgifterne til de gennemførte projekter på skolen kan fordeles over flere år. På trods af det beløb, som skolen har mistet, får skolen et overskud på cirka 55.000 kr. i 2002, men det skyldes, at der er et stort overskud på den integrerede pasningsordning på 166.000 kr.