Skole og børnehave i fusion

Rullende skolestart og samarbejde med dagplejen

Skolevæsen 17. January 2003 00:00

BIRKELSE: Arbejdet med at samle Vedsted Centralskole, SFO'en og Børnehaven Birkehuset til én institution med fælles ledelse er nu langt fremme. Personalet er kommet med et oplæg, som er sendt til høring hos medarbejderne samt skole- og forældrebestyrelser til 15. februar, oplyser Niels Eske Nyhus, chef for skole- og kulturforvaltningen. Baggrunden er, at den kommende folkeskolelov tillader alternative ledelsesformer på skoler med under 150 elever. Og i bemærkningerne til budget 2003 har Aabybro Byråd bedt skoleforvaltningen undersøge mulighederne. Vedsted Centralskole er udpeget til projektet, fordi den tidligere har arbejdet med og fået mange erfaringer om helhed i barnets liv og om overgangen fra børnehave til skole, oplyser Niels Eske Nyhus. - Det er ikke sikkert, løsningen nødvendigvis følger hele oplægget. Når det har været til høring, kan der være ting, som skal justeres, inden det skal til politisk behandling, siger han. Han har i denne uge orienteret både forældrebestyrelser og medarbejdere om planerne, og det gav i følge forvaltningschefen en god konstruktiv debat. Niels Eske Nyhus mener, der samlet set er flere fordele end ulemper ved projektet, og han deler spørgsmålet op i fem aspekter. Det er pædagogisk, økonomisk, ledelses- og personale-mæssigt samt en udvikling af lokalsamfundet. - Det ømme punkt er, om lærere og pædagoger kan arbejde sammen og ud fra samme værdier. Der er mange gode kvaliteter i både pædagog- og i lærer-uddannelsen, og hvis de kombineres rigtigt, kan vi udvikle institutionerne, siger Niels Eske Nyhus. Økonomisk bliver der tale om en større enhed med en mere fleksibel økonomi. - Det betyder eks., at ledelsen kan bruge flere penge til forebyggelse blandt de yngre årgange, så man ikke behøve at bruge mange ressourcer på dem senere, siger han. Endelig er der udviklingen af lokalsamfundet. - Dette kan give en mere stabil og bæredygtig enhed i stedet for, at der som hidtil er et svingende elevgrundlag, siger han. Desuden vil børnehaven blive endnu mere attraktiv, fordi der skal arbejdes mere med børnenes overgang til skolen. Rullende start i skolen I oplægget pointeres det nemlig, at der med én institution kan skabes mere helhed og tryghed i barnets liv. Samarbejdet mellem dagpleje, børnehave, børnehaveklasse, SFO og skole skal prioriteres højt for at lette børnenes skift mellem disse. Blandt tankerne er en rullende skolestart. Alle børn i indskolingen går i en gruppe af 6-8 årige, men børnene skal først i denne indskolingsgruppe, når de er parate til det og ikke fordi, det nu er august måned, og skoleåret begynder. Børnene kan således godt gå nogle måneder færre eller længere i børnehaven. Et anden tanke er et samarbejde med dagplejen for at give børnene kendskab til børnehaven så tidligt som muligt, så overgangen bliver mere blid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...