Skole- og kulturudvalg

{ AALBORG: Skole- og kulturudvalget har godkendt kvalitetsrapporten, som forvaltningen har udarbejdet i samarbejde med kommunens 50 folkeskoler og seks specialskoler. - Jeg er meget tilfreds med niveauet i vores skolevæsen. Skolerne kan være stolte af det vedholdende og flotte arbejde, de udfører, siger rådmand Henrik Thomsen (SF). Det er første gang, at kommunerne skal lave en kvalitetsrapport, og rapporten for Aalborg Kommunes vedkommende bærer da også præg af, at fire kommuners skoler er kommet til med forskellig regnskabs- og konteringspraksis. Dette problem vil naturligvis være løst næste år. Der er i rapporten forslag om at iværksætte 12 handleplaner på en del af skolerne. - Styrken ved denne kvalitetsrapport er, at den fint matcher den model for kvalitetssikring, som skoleforvaltningen i forvejen praktiserer, siger Henrik Thomsen, der dog er enig med skolechef Henrik Mortensen i, at styringen er for stram fra Folketingets side. { AALBORG: Specialskolerne ser ud til at få et stort set identisk budget for 2008 som de havde for 2007. I hvert fald afspejler udkastet til rammeaftale for 2008, at kommunerne har indmeldt forventninger om uændret forbrug af pladser i forhold til 2007. { NIBE: Forældre til børn i det tidligere Nibe Kommunes DUS-ordninger i henholdsvis Sebber, Bislev og Farstrup får lov til at beholde deres kendte modulordning. Indtil videre indtil 31. juli 2008. - Vi har foreløbig sendt beslutningen til hjørnespark, siger rådmand Henrik Thomsen. Modulordningen, som ikke findes i Aalborg Kommune, giver forældrene mulighed for at vælge fire forskellige pasningsordninger og dermed også fire forskellige betalingsordninger. I Aalborg Kommune kan man kun betale fuldtid. { AALBORG: Sammen med 16 andre kommuner er Aalborg Kommune rollemodel i projekt ¿Ungdomsuddannelse til alle¿, som er regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal have gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Derfor skal der laves en strategi for, hvordan Aalborg Kommune har tænkt sig at leve op til den målsætning. - Vi ligger pænt med, og selvom målet er højt, så synes jeg ikke, at det gør noget, at man er ambitiøs. Det er et godt signal at sende, at vi i fremtiden har brug for veluddannet arbejdskraft, siger rådmand Henrik Thomsen. { AALBORG: Skole- og kulturudvalget har vendt tommeltotten nedad til et tilskud til Oktoberfest på C.W. Obels Plads 3.-6. oktober. Hovednavnet ved arrangementet er Mike Andersen med hans Elvis Presley-show, men der vil også blive præsenteret smukke Hawaii-piger i form af The Diamonds og lokale aalborgensiske og nordjyske tyrolerorkestre. Det er Kulturforeningen, der står for arrangementet og tidligere på året har udvalget bevilget et tilskud på 40.000 kr. til Kulturforeningens sommeraktiviteter på de tre pladser C.W. Obels Plads, Mølle Plads og Toldbod Plads. Men Oktoberfesten må Kulturforeningen altså finde midler til andetsteds end posten ¿Kulturelle aktiviteter¿. { AALBORG: Skole- og kulturudvalget fandt hverken 1.500.000 kroner eller noget mindre, som Det Nordjyske Operakompagni ellers havde søgt om til opførelse af operetten ¿Jomfruburet¿ i Svalegården. Det har nok ikke taget udvalget mange minutter at give afslaget, for som forvaltningen har beskrevet i dagsordenen: ¿Skole- og Kulturudvalget behandlede så sent som 16. januar 2007 en stort set tilsvarende ansøgning fra Det Nordjyske Operakompagni om dengang et tilskud på 500.000 kr. til opsætning af den samme forestilling i 2007. Resultatet af udvalgets behandling blev, at ansøgningen ikke blev imødekommet. Det virker derfor lidt underligt, at der allerede på indeværende tidspunkt igen fremsendes en ansøgning, men denne gang på et næsten tre gange så stort beløb...¿