Skole og naturbørnehave står for fald

Hvordan kunne det gå så galt?

Jeg har med interesse læst Nordjyskes gennemgang af det konkrete hændelsesforløb, der har ført til, at formanden vil tage turen til Skifteretten og erklære skolen konkurs. Nogen undren står tilbage. Af artiklen fremgår det, at BUPL har stævnet skolen for et skyldigt beløb. En stævning er et krav om betaling af et skyldigt beløb - og IKKE en konkursbegæring. Da lokalsamfundet fik nys om denne alvorlige sag blev der indkaldt til stormøde, hvor konklusionen var, at så måtte lokalsamfundet jo finde de penge. Det lykkedes stort set. Konklusionen heraf må så være, at stævningen kunne bortfalde, men den siddende bestyrelse har åbenbart valgt at sidde denne konklusion overhørig. Næste led i forløbet var en ekstraordinær generalforsamling. Ifølge NORDJYSKES referat blev der her foretaget en afstemning blandt de fremmødte om, man ønskede skolen skulle nedlægges. Der var IKKE flertal for en nedlæggelse af skolen. Men det var åbenbart ikke interessant. Nu har bestyrelsesformanden så valgt at erklære skolen og børnehaven konkurs. Dvs. fra mandag den 21. i denne måned har Hune-Blokhus ikke længere en skole og børnehave. Dørene er låst. Jeg føler anledning til at sige, at sådan vil det gå, når et lokalsamfund ikke kan stå sammen, og jeg gør opmærksom på de alvorlige konsekvenser, det vil få for lokalsamfundet. Den første fraflytning af en børnefamilie er allerede en kendsgerning. Denne familie var så heldig at sidde til leje og kunne derfor hurtigt tage den beslutning. Jeg ved, det er trivielt at nævne, men huspriserne i området vil uundgåeligt falde. Det er kolde facts, men det mest triste er dog, at vi alle vil opleve et samfund, hvor børnefamilier vil mangle og dynamikken i det daglige vil ikke være som før!