Skole på charmeoffensiv

Flere skal forstå, at Løvvangskolen er et godt sted

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sko­le­le­der Hardy Mousten kun­ne ud­over kunst­vær­ker­ne - her fra 8. klas­se- glæ­de sig over at frem­vi­se re­no­ve­re­de klas­se­lo­ka­ler og elek­tro­nis­ke in­ter­ak­ti­ve tav­ler.

NØRRESUNDBY:Et godt sted at være. Et godt sted at lære. Det var det budskab, Løvvangskolen i Nørresundby, i aftes gerne ville viderebringe til forældrene og navnlig til de kommende. Der var åbent hus på skolen. Den kommende skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) var inviteret med til afsløring af et af de mange værker, der var frembragt i uge 40. Før efterårsferien afvikledes en temauge i kunstens tegn under overskriften Æstetisk miljø. Børnene havde selv kreeret en masse kunstværker, som nu er kommet på plads på gange og i lokaler. - Det gælder nemlig om at have gode omgivelser, hvis man skal lære, siger skoleleder Hardy Mousten. Løvvangskolen har 500 elever, og tallet er for nedadgående. Derfor gælder det specielt om at få potentielle børnehaveklasseforældre i tale. Det prøver man på ved en charmeoffensiv i form af en publikation, som udsendes til de hjem. Heri fremtræder bl.a. amtsborgmesterparret Benthe og Orla Hav som tilfredse brugere. Datteren Marie går i 2. klasse og mor Benthe har endda også gået der. Som læreruddannet er Orla Hav imponeret over, hvor langt Maries klasse er nået fagligt. Allerede i børnehaveklassen begyndte eleverne at få lidt ’lektier’ for hver dag, og han er ikke i tvivl om, at de gode lektievaner er en væsentlig årsag til, at børnene er så dygtige. En anden vigtig årsag er, at lærerne er gode til at motivere børnene, fremgår det. Der fortælles også om Mimoza og Shpend, som trives på skolen, hvor der er plads til at være anderledes. 50 pct. af skolens elever er tosprogede. Der er masser af liv på skolen. Også efter skoletid. Der er bl.a. også lektiecafé for både børn og voksne. Det er alt sammen det, skolen gerne vil viderebringe. Der er også udgivet en DVD, så hvis man ikke vil læse, kan man sætte den på afspilleren og få billederne og informationerne serveret direkte på sin tv-skærm.