Skole-renovering snart ud i høring

SLUTSPURT Mange ideer og ønsker på bordet før høringsfase og byrådsafgørelse 11. november

V ALSGAARD: Taget er råddent, skolen mangler lokaler, og faciliteterne i kælderen tilfredsstiller bestemt ikke kravene til undervisningsbrug. Sådan opridser børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S) de tre hovedproblemer, som byggeudvalget på Valsgaard Skole tumler med. Et fjerde og nok så væsentligt aspekt lyder: Skal skolens gymnastiksal ombygges til mediatek, eller skal den bevares til idræt. Det sidste håber Valsgaard Gymnastikforening på. Skolefolkene hælder derimod til fremover at dyrke al indendørs idræt i Valsgaard Hallen. Ud over mediatek og et par nye faglokaler har fremtidens Valsgaard Skole behov for fire - måske fem - nye klasselokaler. Mange ideer Fire-fem millioner kroner kommer skolerenoveringen til at koste. Mindst. Om en god måneds tid falder den politiske afgørelse. Det er nemlig udvalgets agt, at byrådet på sit møde 11. november skal træffe en endelig afgørelse. Altså er der udsigt til en ultrakort høringsfase på 10 til 14 dage ret hurtigt efter børne- og kulturudvalgets næste møde 14. oktober. Adskillige kombinationer og delløsninger har været på bordet op til den slutfase, parterne med andre ord bevæger sig ind i. - Regner man alle ønsker med, taler vi om en pæn håndfuld kombinationsmuligheder i denne udviklingsfase. Nu tager forvaltningen en snak med de enkelte forslagsstillere og samler trådene til det høringsforslag, som skal fremlægges efter udvalgsmødet, forklarer Paul Christian Arnbak. Førstesals-lokaler Iderigdommen og mangfoldigheden i ønskerne falder såre naturligt i tråd med, at skolens tag efter 36 års tjeneste nu er mørt og tjenligt til udskiftning. Og når låget pilles af en bygning, er tiden inde til at tænke sig rigtig grundigt om, inden man foretager de nødvendige ommøbleringer. Dem skal man helst ikke først komme i tanker om bagefter. Et af oplæggene lyder på at etablere en førstesal. Overgangen fra fladt tag til moderne tag med høj rejsning giver mulighed for at lægge et dæk over gymnastiksalen og indrette et par loftslokaler til undervisningsbrug plus grupperum med balkon. Placeringen er foreslået i det område, hvorunder scenen befinder sig. Selve salen kan eksempelvis ombygges til mediatek, hvor bøger og computere skal samles. Også musikkrum skulle der være plads til for enden af gymnastiksalen. Ud af kælderen Edb, musik og formingning hales formentlig væk fra de nuværende ikke særligt gode kælderlokaler. Måske på kanten af det lovlige. Hvis kælderen nedlægges til undervisningsbrug, kan den eksempelvis bruges til depoter og personalerum for rengøring. Andre klasselokaler - to er foreslået - hentes ved endnu en tilbygning i forlængelse af indskolingen. Pladsen på skolen i dag er trang - med udsigt til at blive endnu trangere om få år, når skolen efter alt at dømme ender som tosporet, som det er tilfældet med fem af otte årgange i dag. Det ændrer sig næppe førstkommende skoleår. Fjerde og sjette klasse er dog med 23 og 25 elever ganske store klasser.