Skole retter ind efter virkeligheden

Når de ældste elever på Højene Skole i Hjørring møder i skole efter sommerferien, så bliver det til en temmelig anderledes skoledag. Overbygning ændres, så eleverne rustes bedre til virkeligheden

Skoleleder Michael Harritslev, Højene Skole inspireret af ”24 ti­mer for 3.C”.

Skoleleder Michael Harritslev, Højene Skole inspireret af ”24 ti­mer for 3.C”.

Udover undervisningen stiller skolen op med lærere, der vil samarbejde med eleverne med planer for deres undervisning og fremtid. Som vil rådgive og vejlede dem, når de selv eller omgivelserne synes, der er behov for det. Forandringerne er udviklet af en gruppe af skolens lærere sammen med skoleleder Michael Harritslev, som et svar på den kritik, der - ”ude i samfundet” - er af de unges faglige færdigheder, når de forlader folkeskolen. På kravet om, at de hurtigere gennemfører en uddannelse. Og på kritikken af mange unges sprog og opførsel, som ifølge skolelederen kan være ”udfordrende”. Forandringerne har også rod i de ”24 timer for 3.C”, som NORDJYSKE i 2005 arrangerede på Højene Skole som et forsøg på at udtænke nye veje for den danske folkeskole. Et par håndfulde skolefolk, eksperter, politikere og forældre var samlet i 24 timer, og de gjorde indtryk på Michael Harritslev. - Det døgn, jeg var sammen med de her spændende mennesker, det tændte en stjerne på himlen for mig - og som skolemand fandt jeg ud af, at tingene kan gøres anderledes, end vi gør i dag, siger Michael Harritslev, hvis initiativ til gengæld tager kegler hos de tre politikere, Tina Nedergaard (V), Margrethe Vestager (R) og Christine Antorini (S), der deltog i ”24 timer for 3.C”.