Skole sætter fokus på de indre værdier

V. HASSING: Hvad er V. Hassing Skole, og hvad ønsker den at være? Disse spørgsmål er der på V. Hassing Skole blevet sat ekstra fokus på i den seneste tid, og det har nu resulteret i offentliggørelsen af et nyt værdigrundlag for skolen. - Værdigrundlaget består af skolens kerneværdier. Det er på en gang skolens basis og pejlemærke, hedder det i indledningen til den nye værdigrundlags-skrivelse, hvori det tillige fastslås, at værdigrundlaget skal gennemsyre skolens virksomhed og omsættes i praksis. - Det handler om at skabe en skole, hvor alle kender og synes, at de grundlæggende værdier er virkelighed - at udvikle et sådant miljø, så hvert individ, såvel barn som voksen, føler tryghed, selvværd og ansvarlighed i et socialt fællesskab, hedder det i indledningen videre. Og dermed er der også sat fokus på de fire nøglebegreber i værdigrundlaget - tryghed, ansvarlighed, selvværd og fællesskab. Med hensyn til tryghed slås det fra skolens side fast, at det er dét, der skaber grundlaget for trivsel, læring og udvikling, og denne tryghed vil skolen søge fasttømret ved blandt andet at have en tæt forældrekontakt, ved at skabe fælles regler, ved at skabe mulighed for gode fællesoplevelser og ved at sige nej til mobning. Når det gælder ansvarlighed, så er dette valgt som et værdigrundlag, fordi det er vigtigt at forstå, at handlinger har konsekvenser, og at alle skal medvirke til et positivt fællesskab. En realisering af dette vil skolen arbejde imod ved blandt andet at vægte fællesskabsfølelsen og ved at gribe ind over for uhensigtsmæssig adfærd. Med hensyn til selvværdet, så er dette medtaget, fordi det er grundlaget for en god personlig udvikling, og her vil selvværdet blive søgt skabt ved blandt andet at skabe succesoplevelser og ved at støtte barnets identitet og kultur. Endelig gælder det fællesskabet og dets påvirkning af udviklings- og læringsmiljøet på skolen, og her skal dette skabes ved blandt andet at skabe fællesskab på tværs af klasser og ved at fremme SFO/skole/hjem-samarbejdet.