Skole satser stort

HJØRRING:Højene Skole i Hjørring er i gang med at ændre skolegangen for de ældste elever, så alle lærer mere, bliver mere kreative og opfører sig bedre. Afsættet til det ny skoleprojekt og dets mål blev taget, da NORDJYSKE i 2005 på Højene Skole gennemførte ¿24 timer for 3. C¿ for at få skolefolk til at tænke tanker om, hvordan folkeskolen kan forandres for at passe bedre til fremtiden. Elevrådsformand Henrik Kristensen konstaterer, at der er kommet en bedre tone mellem eleverne, og han er glad for de konkrete initiativer, der er fulgt med omlægningen, som blev sat i værk i sommer. Det gælder både ¿Afklaringen¿, hvor eleverne kan få midlertidig hjælp efter behov, og ¿Omtanken¿, hvor de sammen med en lærer kan bearbejde eventuelle regelbrud. Samt i øvrigt bestræbelser på at indføre og stå fast på en adfærd med plads til alle. Elevrådsformanden kan endnu ikke bedømme forandringen i hverdagen. Projektet er da også blot nogle måneder gammelt, men lærere involveret i forandringerne, er godt tilfredse med det, der er sket - og har mod på mere. Der er lagt planer for, hvordan projektet i løbet af foråret skal evalueres, men skolens leder, Michael Harritslev, er indstillet på, at processen skal fortsætte - selv om det er en også økonomisk stor satsning, skolen har gjort. - Jeg er faktisk stolt over, hvad vi har sat i gang. Skolelederen er optaget af, at skolens elever bliver i stand til og motiveret til at gennemføre en uddannelse. Det kræver, mener han, at de undervises på måder, der gør dem i stand til at klare de krav, der stilles i dag. Folkeskolen har forsømt at udvikle sig for sine ældste elever, siger han. Også forældrene, der var samlet til stormøde, inden projektet blev sat i gang, er positive.Tema side 4