Skole som brik i domino-spil

Lærerstab søger væk fra Aarestrup Skole - SFO håbes bevaret

AARESTRUP:Selv om Aarestrup Skole først står til at lukke i juli 2005, så er der kommet en vis usikkerhed om, hvorvidt den reelt eksisterer efter sommerferien. Efter NORDJYSKES oplysninger har lærerstaben på skolen kollektivt søgt kommunen om forflyttelse, og en del forældre har luftet tanken om at fjerne deres børn fra skolen nu de ved, at de alligevel snart skal væk. Samtidig har skolens leder Poul Bloch for længst fået job et andet sted og stopper i Aarestrup til august. Der er ikke lagt an til at finde en egentlig afløser for ham, men der ventes at udpege en stedfortræder. Hverken skolens bestyrelse eller Børne- Kulturudvalgets formand, Peder Christensen, ønsker at kommentere NORDJYSKES oplysninger. - Men kommunen er under alle omstændigheder forpligtet til at sørge for, at der er undervisning i skolen. Så der vil være de lærere, der er brug for, siger Peder Christensen. Bodil Iversen, næstformand i Aarestrup Skoles bestyrelse bekræfter at flere forældre har talt om at tage deres børn ud af skolen. - Men jeg tror ikke at der bliver tale om mange. Jeg tager i hvert fald ikke mine børn ud, siger hun. Bodil Iversen er blandt dem, der bakker op om at lave en friskole i byen, når kommunen lukker sin. Det gør det dog ikke mindre vigtigt for de lokale at finde ud af, hvad der sker med byens kombinerede børnehave og skolefritidsordning. Koste hvad det vil Solsikken, som den hedder, er en såkaldt landsbyordning, der er knyttet til skolen. Derfor kan den ikke køre videre som nu, når skolen på den anden side af den asfalterede legeplads nedlægges. Selv om der ikke er lavet noget oplæg på Solsikkens fremtid, som de kan forholde sig til, så har flere politikere allerede så godt som lovet at bakke borgerne op, hvis de vil bruge byens pasningstilbud. - Jeg går helt ind for, at der fortsat skal være børnepasning i Aarestrup, siger således Peder Christensen, og bakkes op af partifællen fra byrådet, Inge-Lene Ebdrup: - Jeg synes at vi må have det pasningstilbud sikret nu, næsten koste hvad det koste vil. Men det er noget, vi må diskutere med forældrene derude. Hun har henvist til den høringsfase, der følger beslutningen om lukningen. En periode på fire uger, hvor alle berørte kan give deres mening til kende om, hvordan man bedst muligt kommer videre. I princippet kan høringen ændre så meget på tingene, at byrådet kan ombestemme sig og lade Aarestrup Skole fortsætte sin eksistens. Men den mulighed er der ingen, der rigtig tror på. Det sandsynligste scenarie er, at der kommer så mange indsigelser i høringsfasen, at den må i forlænget høring. Dermed kan sagen trække ud, så den først får sidste punktum efter sommerferien.