Skole til frontalangreb på mobning

Dybvad Skole vil mobning til livs en gang for alle - er klar til i sidste ende at bortvise elever

DYBVAD:Effekten af mobning begrænser sig ikke til minutterne, hvor det alvorlige drilleri står på. Mobning er for psyken, hvad kræftceller er for kroppen. Selvværdet, livslysten og trivslen bliver inficeret, og i slemme tilfælde kan mobning være invaliderende. Det mener skoleinspektør Preben Kjeldsen og hans viceinspektør Claus Olsson fra Dybvad Skole. - Trivsel og godt selvværd er forudsætningen for et godt menneskeliv. For skoleelever er det også forudsætningen for indlæringen, siger de to ledere. Dybvad Skole har gjort trivsel til det centrale indsatsområde. Det har ført til, at skolen efter nytår kan præsentere en handleplan mod mobning. Det markeres 3. januar med en festdag på skolen, hvor eleverne overrækker handleplanen til borgmester Folmer Hansen (V). Samtlige elever skal skrive under på planen, ligesom de med håndaftryk i lær, der siden hænges op på gangene, signalerer, at planen er bindende for alle. - Jeg tror ikke, at vi har større problemer med mobning end andre skoler. Men vi ønsker brændende en mobbefri skole og har med glæde kunnet konstatere, at forældre og personale har engageret sig i arbejdet med handleplanen med begejstring og entusiasme, siger Preben Kjeldsen. Processen startede i begyndelsen af 2003, da skolen fik besøg fra Viby Skole, der som den første skole herhjemme er erklæret mobbefri. Siden kulminerede arbejde med et møde med deltagelse af 150 forældre og skolepsykolog Per Kjeldsen fra Aalborg. - Per Kjeldsen har i forløbet flere gange understreget vigtigheden af at få forældrene med. Uden dem kan skolen stå på hovedet, uden at det hjælper. En handleplan mod mobning er som en malkestol med tre ben. Hvis et af benene mangler, dur det ikke. Og de tre ben er selvfølgelig, eleverne, forældrene og skolens personale, siger de to skoleledere. Handleplanen sikrer - som det fremgår af hosstående faktaboks, at en snak om mobning vil være et fast dagsordenspunkt på møder i skolens forskellige fora. Samtidig beskriver planen, hvordan forældre og børn skal engagere sig for at målet kan nås. - Et væsentligt element er at få fat i det tavse flertal. Det vil sige børn, der ikke er involveret i mobningen, men oplever den som tilskuere. I stedet for at kigge den anden vej, skal de skride ind ved at kontakte en voksen, siger Claus Olsson. I den forbindelse modtager børnene undervisning i, hvordan de kan aflæse andre elevers velbefindende - eller mangel på samme. - Det er svært stof. For eleverne skal i virkeligheden lære noget, som mange voksne ikke kan. Mange voksne går bare forbi, selvom et andet menneske tydeligvis har brug for hjælp. Vi skal have eleverne til at reagere, når de overværer et overgreb. Vi tror på, det kan lade sig gøre, siger skolelederne. De er glade for, at langt de fleste forældre har forstået vigtigheden af, at de skal være gode rollemodeller. - Men når vi kontakter forældre om konkrete problemer med mobning, oplever vi stadig, at nogle slår det hen med, at det da vist ikke er så slemt, eller at de selv blev udsat for noget lignende som barn og stadig klarede sig fornuftigt. Det er netop den slags dumsmarte bemærkninger, vi skal væk fra, lyder budskabet. Claus Olsson siger, at endemålet med arbejdet er, at alle børn på skolen trives. For hvor der er trivsel, er der ingen mobning. - Når man mobber, er det fordi, man selv har det svært. Og jeg skal gerne medgive, at det ikke er let at være barn i dag. De lever i en forvirret og frustreret verden. Mange børn har problemer at tumle med. Derfor er det afgørende, at skolen er et fristed, hvor man har det godt og kan færdes i tryghed, siger Claus Olsson. Skolen har i sin handleplan et beredskab, der træder i kraft, hvis der mobbes. "Firkløveret" er en indsatsgruppe, der tæller tre lærere og en pædagog fra skolefritidsordningen. Netop tværfagligheden er vigtig. Man angriber problemet fra flere vinkler og vil inddrage forældrene på et forholdsvis tidligt tidspunkt. Hvis mobningen alligvel fortsætter, kan mobberen blive bortvist. - Dybvad Skole er et sted, hvor mobning ikke tolereres. Den er den "vare", man får som elev og forældre, når man vælger os. Kan man ikke acceptere det, skal man finde en anden skole, siger de to skoleledere.