Skole venter fortsat på de nye tider

Agersted Skole håber på medvind ved forestående licitation

AGERSTED:Selv om der i sommeren 2002 blev arbejdet ihærdigt på at finde en løsning på de allerede dengang akutte lokaleproblemer på Agersted Skole, så er der endnu ikke sket noget afgørende nyt i bestræbelserne på at give elever og ansatte på skolen bedre forhold. Det er imidlertid ikke noget, der bekymrer skoleinspektør Mogens Møller mere end normalt, for han har fortsat et klart håb om, at selv om det p.t. er trangt med pladsen på skolen, så vil det være det hele værd, når skolens nye tilbygning står klar til brug i løbet af sommeren 2003. - Det handler for os om at få det bedste ud af situationen, og vi er jo vant til at leve under urimelige vilkår. Det kan vi derfor også godt gøre lidt endnu - så længe der bare er noget godt at se frem til i den anden ende, siger Mogens Møller. Dette gode i den anden ende er en murstens-tilbygning med to nye klasselokaler, nye toiletter samt et nyt kontorlokale, og Mogens Møller erkender, at de også på skolen har været med til at forsinke anlægsstarten. Det hænger sammen med, at Mogens Møller & Co. på skolen har gjort deres for at præge den mere præcise projektbeskrivelse, og når der om 14 dage holdes licitation over projektet, er der faktisk to tegninger i spil - så man på den måde øger mulighederne for at holde projektet inden for de to mio. kr., der af byrådet er afsat til projektet. - Vi håber, at den tegning, der rummer de bedste pædagogiske muligheder, får lov til at nyde fremme, for selv om en person som for eksempel Peer Thisted (S) i byrådet sagde, at der i forbindelse med bevillingen til Agersted Skole var tale om en fremtidssikret løsning, så afhænger meget i den forbindelse af, hvilket projekt der i sidste ende bliver tale om, siger Mogens Møller, der med hensyn til den - i hans øjne - bedste løsning peger på, at der dér skal være et område, som giver plads til og mulighed for fleksible arbejdsprojekter. Mens Mogens Møller & Co. på Agersted Skole venter i spænding på resultatet af den forestående licitation, så er der nu på skolen blevet gjort klar til at tage det første spadestik til den nye tilbygning. Det er sket ved at fjerne den gamle - og i fjor lukkede - baraktilbygning, og falder licitationen fornuftigt ud, er det kun vejrguderne, der kan holde håndværkerne tilbage. - Vi er klar til at gå i gang, men selv om vi måske med lidt god vilje godt kunne nå det til starten på det nye skoleår i august, så kommer det nok til at knibe med måske en måneds tid, fortæller kontorchef i kommunens ejendoms- og beredskabsdafdeling Ole Mortensen, der samtidig peger på, at en mulig forsinkelse undervejs kan være, hvis licitationen ikke falder fordelagtigt ud for både kommunen og skolen. - Det kan give nogle vanskeligheder, når sagen igen skal behandles politisk, forklarer han.