Skolebesparelsen gjorde mest ondt

Glæden over at skulle skære i timetallet var ikke til at få øje på i Hals Byråd

HALS: Det er næste års nye besparelse på folkeskoleområdet, der plager de folkevalgte beslutningstagere i Hals Byråd mest i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2004. Det kom frem på denne uges byrådsmøde, hvor budget 2004 blev andenbehandlet og godkendt med blandt andet en beslutning om, at det ugentlige timetal i skolerne skal skæres ned med to timer for alle elever undtagen 7.-9. klassetrin. Denne besparelse følger i kølvandet på sidste års budgetbeslutning om fra i år at hæve elevkvotienten i klasserne. Som læsere af gårsdagens avis kunne læse, så lagde formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S) - der selv er skolemand - ikke skjul på, at han var ”dødhamrende træt af” igen at skulle spare på skoleområdet. Samme holdning havde Gert Andersen (K), som sagde: - Politik er det muliges kunst, men det, jeg var mest ked af og meget imod i det her budgetforlig, var, at Socialdemokraterne ønskede at gennemføre en stor besparelse på skoleområdet. - Jeg går meget ind for Ny Skoledag, og det var S ude på at forringe. Derfor er jeg glad for, at det lykkedes V og K at mildne den besparelse, fortsatte Gert Andersen med henvisning til det oprindelige forslag om at skære timetallet ned med to timer for alle eleverne. Gert Andersen blev bakket op af Venstres gruppeformand og politiske ordfører, Johannes Elsnab, der kunne berette, at netop sko-lebesparelsen havde været den store hurdle i forbindelse med de afsluttende forhandlinger forud for budgetforliget. - V og K ønskede ikke besparelsen efter de mange vægtige reaktioner, vi havde fået, men S ville have hele besparelsen Hertil svarede S-lejrens vikarierende mand på gruppeformands- of ordførerposten, Poul Erik Lyngdorf, at det i et budgetforlig var lidt for let bare at skælde ud over de ubehagelige ting i bud-getarbejdet. - Hvis I er utilfredse med besparelserne, må I komme med alternative forslag til, hvad der ellers kan gøres, sagde Poul Erik Lyngdorf, der blev bakket op af partifællen, borgmester Bent Sørensen, der med henvisning til friholdelsen af 7.-9. klassetrin i forbindelse med skolebesparelsen påpegede, at man i hele byrådet havde lyttet til de primære protester, der var kommet fra skolernes side. Ud over skolebesparelsen blev der af byrådsmedlemmerne også fokuseret på den omstridte førskoleordning, og mens både Poul Erik Lyngdorf og Johannes Elsnab fandt det en god idé at lægge ordningen midlertidigt på is for at få mulighederne dér undersøgt nærmere, så slog V’s Preben Randbæk, Keld Jul Vagner og Jørn Martinsen fast, at de fortsat var meget lune på ideen - ligesom det også var tilfældet med Gert Andersen, der dog bifaldt beslutningen om lige at trække vejret lidt i dén sag. Preben Randbæk var dog ikke i tvivl om, at førskoleordningen er den rette vej at gå. - Førskoleordningen var en ny idé, der uheldigvis kom til at koste mindre. Så mindede det om en besparelse, og så var der pludselig nogle, der ikke syntes, at det var en god idé, sagde han.