Skolebesparelser på plads

Byrådet vedtog med stort flertal fagudvalgs forslag - to politikere stemte imod.

Cirka 100 tilhørere var mødt frem til byrådsmøde onsdag aften.Foto: Carl Th. Poulsen

Cirka 100 tilhørere var mødt frem til byrådsmøde onsdag aften.Foto: Carl Th. Poulsen

På et byrådsmøde onsdag aften, som samlede cirka 100 tilhørere, nåede et stort flertal af byrådspolitikerne frem til, at man ville følge børne- og skoleudvalgets forslag til, hvordan man sparer 12 mio. kroner på folkeskolerne på årsbasis. Dermed bliver det en beskæring i holdtimerne og en forhøjelse af den andel af deres tid, som lærerne skal bruge på undervisning, der bliver de bærende elementer i besparelsen, sammen med en flytning af 7. klasserne, et højere loft over antal børn i klasserne i overbygningen og en besparelse på ledelse og på skolerne i Agersted og Serritslev. 24 ud af de i alt 27 byrådspolitikere støttede den model, som også indebærer, at der skal være en visionsdrøftelse, hvor de indkomne udtalelser i skoledebatten skal indgå. Inden afstemningen benyttede mange politikere sig af muligheden for at udtale sig om skoledebatten, som har været aktuel i et pænt stykke tid. - Det har været et langt halvt år, og det har trukket tænder ud. Udvalget og jeg selv har syntes, at vi skal bevare en lokal folkeskole, og vi har forsøgt at gøre det sådan, at alle skoler bidrager. Der er også noget struktur i forslaget, både på ledelse og med flytningen af 7. klasse, sagde formand for børne- og skoleudvalget, Ole Jespersgaard (S). Ingen fandt det morsomt at spare. - Vi er kede af at miste timer til rummelighed. Det kan resultere i, at flere udskilles til specialundervisning, sagde Thomas Krog (SF) med henvisning til beskærelsen i holdtimerne. Karsten Frederiksen (K) gav udtryk for, at han hellere havde set forslaget fra forvaltningen om at lukke de to mindste skoler gennemført. - Vi vil gerne have fokus på børnene og kvalitet i undervisningen i stedet for lokalitet, sagde han og pegede på, at det med at holde landsbyerne interessante mere er en opgave for teknisk udvalg. Han bakkede dog op om udvalgets indstilling og roste dem for deres arbejde, hvilket flere andre også gjorde. - Det gælder om at gøre det mindst ringe, for der er ikke en god måde at gøre det på. Jeg er glad for visionsdelen, sagde Mikael Klitgaard (V). Også næstformand i børne- og skoleudvalget, Lone Birkmose Lex (V), ser frem til at snakke visioner. - Vi skal udvikle vores skole, for vi vil alle det bedste for vores børn, og vi er nødt til at tage den debat, sagde hun. I visionsdrøftelserne indgår skolebestyrelsesformændene også. På mødet fremlagde to venstre-medlemmer, Jens Arne Hedegaard og Gitte Krogh et ændringsforslag, der gik på at etablere fem skolecentre i kommunen. Da debatten var slut blev det imidlertid til, at de ikke ønskede nogen afstemning om ændringsforslaget, men i stedet fik det ført til protokols. 24 ud af de i alt 27 byrådspolitikere støttede den model. Én var fraværende, og Jens Arne Hedegaard (V) og Gitte Krogh (V) var imod. Med vedtagelsen af forslaget undgik man at beskære skoler med mere end én årgang - det har tidligere både været i spil at lukke skoler eller at fjerne 4.-6. klasse. Det vejledende timetal på 1.-9. klasse bevares, men det bliver med den mulighed, at skolerne decentralt kan gå for eksempel en time under det vejledende timetal for så i stedet at få mere på holdtimesiden, hvis man vurderer, at det er bedre. Børne- og skoleudvalget skal fastsætte rammer for, hvordan det kan ske.

Forsiden