Skolebestyrelse er uforstående overfor afgørelse

Forældre forstår ikke hvorfor tidligere beslutning i Brovst byråd kan ændres af Jammerbugt Kommunalbestyrelse

Dorthe Rosendal mener ikke, at politikerne kan tillade sig at tage buskortet fra elever på Skovsgårdskolen. Men den beslutning er allerede vedtaget. Jammerbugt Kommunes politikere har annulleret beslutningen fra den tidligere Brovst Kommunes kommunalbestyrelse om, at skolebørnenes vej over hovedvej 11 er farlig. Dorte Rosendahl søn, Håkon, skal starte i 4. klasse efter sommerferien, og ligesom mange andre børn, er det tvivlsomt, om Håkon har ret til et kommunalt finansieret buskort til den tid. Foto: Erik Sahl

Dorthe Rosendal mener ikke, at politikerne kan tillade sig at tage buskortet fra elever på Skovsgårdskolen. Men den beslutning er allerede vedtaget. Jammerbugt Kommunes politikere har annulleret beslutningen fra den tidligere Brovst Kommunes kommunalbestyrelse om, at skolebørnenes vej over hovedvej 11 er farlig. Dorte Rosendahl søn, Håkon, skal starte i 4. klasse efter sommerferien, og ligesom mange andre børn, er det tvivlsomt, om Håkon har ret til et kommunalt finansieret buskort til den tid. Foto: Erik Sahl

SKOVSGÅRD:Skolebestyrelsesmedlemmerne ved Skovsgård Skole, efter kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har annulleret den tidligere Brovst Kommunes beslutning om, at skolebørnenes vej over hovedvej 11 er farlig. Beslutningen betyder, at 20 elever ved skolen i Skovsgård ikke længere er berettiget til et buskort ved skolestart. Forstår ikke beslutning Medlem af skolebestyrelsen, Dorte Rosendal, der bor på den anden side af hovedvej 11 i forhold til Skovsgård Skole, er uforstående over beslutningen. - Jeg ved ikke, om vi bor så langt væk, at min søn, der skal starte i 4. klasse, kan få buskort til næste år. Men selve princippet i det er uholdbart. Det kan ikke passe, at man bare kan annullere tidligere aftaler på den måde, mener Dorte Rosendal, der som valgt medlem af skolebestyrelsen føler sig forpligtet til at gøre opmærksom på problematikken på vegne af de forældre, der har stemt på hende og måske står i en situation, hvor de skal betale for deres barns buskort. - Der er børn, der ikke får et buskort, som skal til at cykle, siger Dorte Rosendal. Alle veje er farlige Ifølge Jammerbugt Kommune har politiet tidligere undersøgt vejen og vurderede, at den ikke var så farlig for skolebørnene, at de burde tildeles buskort. Dengang besluttede den tidligere Brovst Kommune sig for, at børnene trods politiets vurdering skulle have buskort alligevel. Det er ikke umiddelbart synligt i de materialer, som Børne- og Kulturforvaltningen har taget deres beslutning ud fra, hvornår politiet har undersøgt skolevejen. - Jeg har ikke dokumenterne, men jeg mener, at politiet engang i 90’erne undersøgte, om skolevejen var trafikfarlig til om med sjette klasse, siger leder af Skovsgårdskolen, Mogens Johansen. - Jeg mener, at vejen er farlig. Men politiet har selvfølgelig nogle kriterier for, hvordan de vurderer den slags, siger Dorte Rosendal Meyer. Ved Aalborg Politi, der for nylig har overtaget samtlige opgaver med at undersøge og tilse skolevejene i Jammerbugt Kommune, har man ikke oplysninger om den konkrete skolevej. - Men alle skoleveje er jo som udgangspunkt farlige. Spørgsmålet er bare, hvor gamle, de børn, der skal krydse vejen, er, mener ansvarlig på området, Bent Østergaard og henviser til retningslinierne om, at børn under cirka 12 år ikke bør cykle alene i trafikken. - Det er også omkring den alder, vi tester dem. Og der er mange forældre, der bliver overraskede over, hvor dårlige cyklister, børnene er, fortæller Bent Østergaard. Er ikke blevet kontaktet I forbindelse med, at Børne- og Kulturudvalget annullerede den tidligere beslutning om tildeling af buskort fra kommunalbestyrelse i Brovst, blev der taget beslutning om, at vejen skal undersøges af politiet igen. - Det er politikerne, der skal kontakte os, før vi rykker ud. Og jeg har ikke modtaget noget endnu, forklarer Bent Østergaard, der spændt afventer henvendelsen fra Jammerbugt Kommunes forvaltning om, at man ønsker skolevejen over hovedvej 11 undersøgt. Lav tunnel til cyklister - Jeg synes, det er småpenge, politikerne prøver at hente ind her, og det er endnu en gang et eksempel på, at der bliver harmoniseret efter laveste fællesnævner. Hvis politikerne tænker sig om, så mener jeg i det mindste, at de burde lave en tunnel under vejen, så de børn, der ikke har ret til at tage med bussen i fremtiden, kan cykle sikkert i skole, siger Dorte Rosendal. Det er et forslag, som formand for skolebestyrelsen, Gurli Pedersen, støtter op om. - Hvis der bliver lavet en tunnel, er det ikke kun i skoletiden, børnene kan bruge den, men også når de skal over for at besøge hinanden eller skal hjem fra skolefritidsordning, siger Gurli Pedersen.