Skolebestyrelse ønsker mere samarbejde

Skoler skal udveksle erfaringer og inspirere hinanden

KAAS:Skolebestyrelserne bør udveksle erfaringer og gå i dialog om vigtige spørgsmål som skolestruktur, mobning og læseplaner. Det mener skolebestyrelsen ved Jetsmark Centralskole, som har inviteret repræsentanter fra kommunens andre skolebestyrelser til møde på onsdag. Formålet er at skabe et forum, hvor skolebestyrelserne kan mødes nogle gange om året for at diskutere de problemstillinger, de arbejder med på skolerne samt at give hinanden gode råd. - Der er mange ting, som vi kan samarbejde om, og ved at mødes kan vi få større forståelse for hinandens argumenter, mener formand Frank Østergaard og næstformand Lykke Hansen, Jetsmark Centralskole. I foråret bliver der for alvor taget fat på debatten om den fremtidige skolestruktur i kommunen, og struktruen er et oplagt emne at diskutere på tværs af skolebestyrelserne, mener Lykke Hansen og Frank Østergaard. - Der er ingen tvivl om, at vi på et tidspunkt ryger ind i en stor debat, men det ville være fint, hvis vi først kan blive enige om nogle ting i skolebestyrelserne, siger Lykke Hansen. Generelt står skolebestyrelserne stærkere i drøftelserne med børne- og kulturudvalget, hvis der er enighed, påpeger Frank Østergaard. Men der er også mange andre emner, som skolebestyrelserne med fordel kan samarbejde mere om, end de gør i dag, mener bestyrelsen ved Jetsmark Centralskole. For eksempel ville det være fornuftigt at snakke mere sammen om læseplanerne. Derved kan lærerne på de små skoler og overbygningsskolerne få tilrettelagt undervisningen således, at eleverne kan det samme, når eleverne begynder i overbygningen. Frank Østergaard roser fysiklærere i Moseby, Pandrup og Jetsmark Centralskole, som allerede har taget sådant et initiativ. Lære af hinanden Mobning og integration af nydanskere er andre emner, som skolebestyrelserne kan udveksle erfaringer om. - For eksempel kan vi lære noget af Saltum, hvor man har lagt et stort arbejde i det. Vi kan lige så godt dele de erfaringer, vi har og få inspiration fra hinanden, siger Lykke Hansen. Drøftelser om den nye folkeskolelov, budgetændringer og ferieplaner kunne skolebestyrelserne også diskutere, mener bestyrelsen i Kaas, som efter det seneste skolebestyrelsesvalg sidste år kom til at bestå af lutter nye personer, da samtlige medlemmer af den siddende bestyrelse enten ikke kunne eller ikke ville fortsætte med arbejdet. Frank Østergaard og Lykke Hansen håber, at de andre skolebestyrelser tager imod invitationen. Tidligere var der etableret et lignende samarbejde, men det stoppede desværre, forklarer Frank Østergaard, som mener, at medlemmerne af skolebestyrelserne ville have godt af af at se nærmere på hinandens skoler. Skolebestyrelsen i Kaas forestiller sig, at repræsentanter fra skolebestyrelserne eventuelt kan mødes en gang i kvartalet, hvis mødet på onsdag viser, at der er opbakning til skolebestyrelsens ide.