Skolebestyrelse på plads i Gærum - efter besvær

GÆRUM:Efter en del besværligheder er det nu endelig lykkedes at finde syv forældre og to suppleanter til skolebestyrelsesvalget på Gærum skole, - og hvor man således ender i såkaldt fredsvalg. På opstillingsmødet var der ikke nogen fra den nuværende skolebestyrelse, der havde lyst til at tage fire år mere i bestyrelsen, - hvorfor man var nødsaget til at vælge hele syv nye. Det lykkedes da heller ikke på nævnte opstillingsmøde, hvor kun fem forældre meldte deres interesse for arbejdet i skolebestyrelsen. Nuværende skolebestyrelsesformand, Susanne Andersen, måtte derfor ty til en fornyet skriftlig opfordring sendt til samtlige forældre til børnene på Gærum skole, - og efter få tilbagemeldinger og lidt ekstra opfølgning, er det nu lykkedes at finde de fornødne kandidater. Den herefter totalt nyvalgte skolebestyrelse ved Gærum skole vil derfor fra 1. april i år få følgende sammensætning, - i alfabetisk rækkefølge: Vibeke Gonez, Ragnhild Grønbech, Kenny Koop, Annette Krage, Ann Larsen, Gitte Olsen, og Pia Pedersen. Suppleanter er: Susanne Borup Jensen og Catharine Jochumsen. Den herefter nyvalgte skolebestyrelse konstituerer sig senere med formand og næstformand. Bestyrelsen skal således også være med til at hjælpe skolens nye inspektør, Peter Rasmussen, med at finde ud af, hvad det vil sige at være skole i Gærum - og dermed også samtidig være med til at sætte dagsordenen for den lille men meget driftige oplandsskole.