Skolebestyrelse siger nej til folkeskolebesparelse

V. HASSING: Skolebestyrelsen ved V. Hassing Skole har som den første reageret på byrådets planer om at gennemføre en ny besparelse på folkeskoleområdet i 2004. Spareforslaget går i al sin enkelhed ud på, at der i næste skoleår kappes to ugentlige timer af undervisningen på samtlige klasse-trin Det vil betyde, at eleverne får fri klokken 12 hver fredag - frem for som nu klokken 14 - ligesom kommunen vil opnå en årlig besparelse på to mio. kr. Besparelsen bliver dog i 2004 ”kun” på 769.000 kr., fordi ordningen som nævnt først indføres fra august 2004. Men på V. Hassing Skole er bestyrelsen altså ikke imponeret. - Vi er kede af og ufor-stående over for, at det er folkeskolen, der igen i år skal beskæres i budgetterne, skriver skolebestyrelsen således i et brev til kommunens børne- og kulturforvaltning. - Vi mener, at forslaget om reduktion af timerne fra 30 til 28 timer er et løftebrud i forhold til det, der blev lovet i forbindelse med indførelse af Ny Skoledag, fortsætter brevet, der tillige peger på, at Ny Skoledag blev indført på en måde, så forældre kunne tilpasse deres arbejdsliv sådan, at de ikke længere havde brug for skolefritidsordningen. - Endvidere skulle sigtet være at øge undervisningstiden med henblik på at højne den faglige standard i folkeskolen, konstaterer skolebestyrelsen videre - og fortsætter: - Den foreslåede reduktion af undervisningstiden vil alt andet lige bevirke, at behovet for skolefritidsordning øges. Skolebestyrelsen er derudover bange for, at den faglige standard i overbygningen forringes, idet de store eleves mulighed for tilvalgsfag og valgfag endnu engang reduceres. Det nye spareforslag følger i kølvandet på sidste års byrådsbeslutning om at hæve klassekvotienten.