Skolebestyrelse skal revurdere farlig vej

Børn i 5. klasse skal cykle ad Skalborg bakke til idrætsundervisning

AALBORG:Skolebestyrelsen på Sofiendalskolen i Skalborg skal igen tage stilling til, hvorvidt Hobrovej inklusiv Skalborg bakke er sikker nok til at 5. og 6. klasses børn sendes ud på cykel for at køre til idrætstimer i Skalborggårdhallen i skoletiden. Politikerne i skole- og kulturudvalget fik på sit seneste møde en orientering om sagen, og har efterfølgende bedt skolebestyrelsen om en udtalelse. Fire fædre har klaget til politikerne i Aalborg Byråd over, at deres døtre i 5. klasse skal køre på cykel fra Sofiendalskolen til Skalborggårdhallen, hvor skolen har idrætstimer. De fire fædre mener, at Hobrovej inklusiv Skalborg Bakke er for farlig for børn i den aldersgruppe. Skolerådmand Nils Bell (V) har orienteret skole- og kulturudvalget om sagen: - Vi har jo valgt en decentral struktur i vores skolesystem, så det er skolebestyrelsen, der har kompentencen i forhold til den enkelte skole. Derfor har vi også bedt bestyrelsen for skolen om at komme med en indstilling. Selvfølgelig har skole- og kulturudvalget samt forvaltningen et ansvar også, siger skole- og kulturrådmand, Nils Bell, V. Skole- og kulturudvalgsmedlem Inge Ibsen Fomcenco (Krf.) mener, at skolen må finde en anden løsning: - Jeg bor selv på Hobrovej og ved hvor svært, det kan være at cykle på vejen. Busserne kører tæt på cyklisterne. Jeg synes ikke, at det er o.k., at børnene skal cykle ad den vej. Der må findes en anden løsning, mener hun. Det socialdemokratiske udvalgsmedlem Thomas Kastrup Larsen mener ikke, at sagen er så ligetil. - Vi har jo lagt kompetencen ud til skolebestyrelserne, så det rigtige er at høre skolebestyrelsen først. Vi politikere skal ikke bare trumfe vores holdning igennem. Men vi skal selvfølgelig også sikre, at der ikke sker noget uforsvarligt, mens børnene er i skole, mener han. Bell afviste - Jeg er uforstående overfor, at de fire fædre ikke har kunnet få en trafikvurdering af vejen, sådan som de har forklaret det. Politiet har jo udtalt, at det er en sort plet, så hvis vi skal have børn til at cykle der, må vi have fastslået om det er farligt eller ikke farligt, siger Thomas Kastrup Larsen. SF'eren Henrik Nielsen, skole- og kulturudvalget, er på linje med skolerådmand Nils Bell: - Vi må høre skolebestyrelsen først, siger han. De fire fædre efterlyser en trafikvurdering af vejen. - Men det er i første omgang blevet afvist af skolebestyrelsen, siger fædrene Kim Nørgaard Jensen, Keld A. Christensen, Eigil Husted Nielsen og Jan Thomhave, der heller ikke fik meget ud af at henvende sig til skolerådmand Nils Bell i første omgang. Han afviste sagen med den begrundelse, at han havde fuld tillid til skolens ledelse. Siden skrev de fire fædre til samtlige byrådspolitikere, og derfor er sagen endt i skole- og kulturudvalget.