Skolebestyrelse: Vi er ikke blevet hørt

Det er med stor forundring, at vi i dag er blevet orienteret om Børne- og familieudvalgets indstilling om, at nedlægge tandklinikken i Fjerritslev, skriver skolebestyrelsen til økonomiudvalget.

Skolebestyrelsen har på sit møde d.d. drøftet sagen. Skolebestyrelsen anerkender udvalgets behov for at finde passende besparelser på tandplejeområdet. Ligeledes er vi opmærksomme på det forhold, at det er vanskeligt at få genbesat tandlægestillinger ved klinikken i Fjerritslev. Vi anerkender også den grundlæggende præmis i næsten enhver besparelse, at nogle vil føle sig dårligt behandlet. Skole, elever og forældre i Brovst ville med en evt. alternativ beslutning naturligvis kunne fremkomme med anfægtelser - evt. de samme, som vi her fremfører. Vi er opmærksomme på at der foreslås etableret en undersøgelsesklinik i Fjerritslev. Skolebestyrelsen ønsker dog at påpege en række uheldige forhold i forbindelse med beslutningen / indstillingen: - I den langstrakte Jammerbugt Kommune ligger der nu to tandklinikker med ganske kort afstand imellem (Aabybro og Kaas). - Den tredje klinik er placeret ved den nærmeste skole til dette store center. (Brovst) - Fjerritslev Skole ligger i udkanten af kommunen og er samtidig kommunens næststørste skole med ca. 700 elever. - En stor del af eleverne på Fjerritslev Gymnasium tilbydes tandpleje på klinikken i Fjerritslev - Fjerritslev Gymnasium er kommunens eneste ungdomsuddannelse. - 10.klassecenter Jammerbugt Vest placeres fra skoleåret 12/13 i Fjerritslev - Beslutningen vil medføre at de 30% af de undersøgte elever, der skal viderebehandles fra kommunens næststørste skole / by nu skal transportere sig langt til tandbehandling. - Vi finder dette er en væsentlig forringelse af vilkårene for elever og forældre i Fjerritslevområdet. Skolebestyrelsen ønsker at påpege det oplevede forhold, at "alting" centraliseres og at "de vestlige provinser" i Jammerbugt Kommune ikke tilgodeses og høres! I den forbindelse undrer det Skolebestyrelsen, at vi ikke har været involveret i beslutningen f.eks. i form af muligheden for at afgive et høringssvar i denne betydningsfulde sag. Denne forundring understøttes af at udvalgets i mange andre sammenhænge ønsker at involvere borgere og institutioner med mulighed for at komme med bemærkninger inden der træffes beslutninger. Skolebestyrelsen håber at denne henvendelse vil afstedkomme, at der kan ske en genovervejning af indstillingen / beslutningen. Vi skal sluttelig understrege, at vi naturligvis samarbejder med tandplejen og forvaltningen med henblik på at udmønte den beslutning, der måtte blive den endelige.