Skolebestyrelsen underviser mens lærerne får ny viden og inspiration

Sæbygaardskolens personale til Middelfart og København for at omsætte teori til praksis

SÆBY:Andre har taget over for i to dage at undervise Sæbygaardskolens 450 elever, mens deres normale lærere er på studietur. Skolebestyrelsen har i går og i dag overtaget ansvaret for undervisningen sammen med en stor gruppe forældre, lærerstuderende i praktik fra Hjørring Seminarium, flere af skolens eksterne samarbejdspartnere, lederen af Transåsskolen i Sæby, ungdomskonsulenten, medarbejdere fra områdekontoret, projekt Garagen og en børnehaveleder. - De to meget anderledes skoledage er givetvis lærerige for alle parter, siger skoleinspektør Hanne Bjørnager. Det er meget glædeligt, at skolebestyrelsen også på dette område bakker op om skolen på bedste vis. Skoleinspektøren tilføjer: - Formålet med en studietur over to dage for hele det faste personale - 50 personer, nemlig lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, teknisk personale, skolesekretær og ledelse - er sammen at hente ny viden og inspiration for at omsætte teorien om projektet "De mange intelligenser" til skolens hverdag. - Samtidig er formålet at videreudvikle det kollegiale sammenhold mellem forskellige personalegrupper, at sætte fokus på styrken i de mange forskellige ressourcer og at styrke bevidstheden om den store fælles opgave i at skabe den bedst mulige skole for vore elever. Så der er sammenhæng mellem vores pædagogiske dag i foråret, hvor der var fokus på "Rummelighed i personalegruppen", og studieturens sociale indhold, understreger Hanne Bjørnager. - Styrken ved en studietur for hele personalet er så afgjort, at vi i langt højere grad efterfølgende vil se idéerne implementeret i skolens hverdag, På Sæbygaardskolen har man gennem længere tid sat fokus på de mange intelligenser og på, hvordan børn lærer forskelligt. Projektet handler om læringsstile, læringsmiljøer, mange intelligenser og rummelighed. På studieturen skal hele personalet lære mere om, hvordan viden om børns forskellige indlæringsmuligheder omsættes til praksis i skolens hverdag - og det både hvad angår indretning af skolen og den måde, hvorpå man underviser det enkelte barn. I går tog skolens personale til SiS Akademi i Middelfart - "højborgen" for "de mange intelligenser"-projekterne, Danmarks Læringsstilcenter. Akademiets chefkonsulent, Svend ErikSchmidt, holdt et tre timers teoretisk oplæg om indlæringsstile og -miljøer. Derefter besøgte deltagerne SIS's show-room for at gå på opdagelse i miljøerne. En arkitekt gav råd og vejledning. I dag er turen gået til København, hvor Sæbygårdskolens personale bl.a. besøger en skole i Gladsaxe for at se på lokaleindretning og høre om, hvordan to lærere tilknyttet SIS's akademisk kursusafdeling og dagligt lærere på skolene tilrettelægger og gennemfører undervisningen.