Skolebestyrelser er uvidende om specialundervisning

KØBENHAVN:Skolebestyrelsesmedlemmerne har en temmelig ringe viden om den specialundervisning, der foregår på deres skole. Det er hovedkonklusionen på en undersøgelsen, som Skole og Samfund har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af landets skolebestyrelsesmedlemmer på de almindelige folkeskoler og specialskolerne. Over 40 procent af de adspurgte har slet ikke besvaret spørgeskemaet, og blandt svarene er der mange, som på en række af de centrale spørgsmål har svaret “ved ikke” eller slet ikke har besvaret spørgsmålet. Andre spørgsmål er helt åbenlyst misforstået. Således svarer 53 procent af de adspurgte skolebestyrelsesmedlemmer i de almindelige folkeskoler, at der findes en specialklasserække på deres skole. Dette tal harmonerer langt fra med virkeligheden, og ifølge Skole og Samfund skyldes de forkerte svar formentlig, at svarpersonerne ikke er klar over, hvad der menes med en specialklasse. Undersøgelsen er gennemført i november og december 2005. Skolebestyrelsesmedlemmer fra 117 tilfældigt udvalgte almindelige folkeskoler og 46 specialskoler fik stillet en række spørgsmål vedrørende specialundervisningen på deres skole. Det er kun halvdelen af skolebestyrelserne, der har udarbejdet principper for specialundervisningen på deres skole. Der er dog tale om en stigning fra 39 procent af bestyrelserne i 2002 til 47 procent i 2005. 55 procent af skolebestyrelserne angiver, at de har haft specialundervisningen på dagsordenen inden for de seneste to år. Det betyder altså, at næsten halvdelen af skolebestyrelserne overhovedet ikke beskæftiger sig med specialundervisningen på deres skole. Undervisningsministeriet anbefaler i sin vejledning om den almindelige specialundervisning, at der altid laves en individuel handleplan for den enkelte elev i samarbejde med elevens forældre. Undersøgelsen tyder på, at denne anbefaling langt fra altid følges. /ritzau/