Skolebestyrelser har indflydelse

Skolebestyrelsesformand synes, at skolebestyrelser har deres berettigelse

Jørgen Dyrskjøt Thorsen: Trivsel er vigtigt for skolen. FOTO:Henrik Louis

Jørgen Dyrskjøt Thorsen: Trivsel er vigtigt for skolen. FOTO:Henrik Louis

BRØNDERSLEV:De ca. 1000 forældre, der har børn på Hedegårdsskolen i Brønderslev skal til stemmeurnerne. Der er opstillet ni personer, der skal vælges syv. - Det er positivt, at vi skal have afstemning. Mange steder har det været et problem at finde kandidater, siger formand for skolebestyrelsen, Albert Thomsen. Han håber, at rigtig mange deltager i afstemningen. Stemmesedlerne kommer ud mandag 27. februar, og de skal så være afleveret inden 9. marts, hvor der sker optælling. Der kom ikke mange til opstillingsmødet, men Albert Thomsen siger, at det ikke er udtryk for manglende interesse. - Der er generelt stor opbakning fra forældrenes side, bemærker han. Og det er Albert Thomsens opfattelse, at skolebestyrelsen har stor indflydelse. - Vi er med i ansættelse, og vi har blandt andet været med ved ansættelse af skoleinspektør og viceskoleinspektør, fortæller Albert Thomsen. Albert Thomsen siger, at der er god debat i skolebestyrelsen, hvor forældre, ledelse, lærere og elever er repræsenteret. - Jeg kan ikke mindes, at vi har haft en afstemning. Vi snakker om tingene, og vi når altid frem til enighed, siger Albert Thomsen. Skoleinspektør Jørgen Dyrskjøt Thorsen tilføjer, at skolebestyrelsen altid er velforberedt, når den møder op. Albert Thomsen siger, at i det fællesrådgivende organ, hvor alle skoler er repræsenteret, er gode debatter. Jørgen Dyrskjøt Thorsen siger, at en skoleledelse selvfølgelig kæmper for de bedste forhold for skolen. - Det gælder om at få mest for pengene. Et godt eksempel herpå er skolens anskaffelse af ny møbler, der er sparet sammen til på fem-seks år. Jørgen Dyrskjøt Thorsen fortæller, at trivsel er vigtigt for skolen. Hedegårdsskolen har et slogan "Et godt sted at være – et godt sted at lære. - Og vi har virkelig en god skole. Det gør vi også meget for, bemærker Albert Thomsen.