Skolebestyrelser vil slanke

Flere skolebestyrelser har forståelse for, at politikerne vil lukke et af seks 10. klassecenter som følge af det seneste budgetforlig.

Faktisk mener flere skolebestyrelser, at strukturen på 10. klasse området kan slankes yderligere. En diskussion som kommunen selv har lagt op i serviceeftersynet, som blev udarbejdet for godt et år siden. Her åbnes der op for en model med et eller to 10. klassecentre i kommunen. Skolebestyrelsen på Sofiendalsskolen, der har et 10. klassecenter i dag, anbefaler, at der fremadrettet arbejdes på etablering af ét fælles 10. klassecenter for hele kommunen. Og i stedet for at spare 1000 kr. pr. elev på den såkaldte kronebevilling og reducere den generelle elevtildeling, som det nuværende forslag også lægger op til, mener skolebestyrelsen, at besparelsen kunne hentes ved at nedlægge yderligere et 10. klassecenter. På Løvvangsskolen, der også har 10. klassecenter i dag, bakker skolebestyrelsen op om en model med et eller to centre og peger på et syd og et nord for fjorden. Skolebestyrelsen anbefaler sig selv til at rumme centret nord for fjorden, da man har de fornødne kvadratmeter til opgaven. Temadag om fremtidig struktur Skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF) peger på, at der skal holdes en temadag, hvor man skal diskutere den fremtidige struktur for 10. klasserne. - Vi har en diskussion til gode om, hvad vi vil med 10. klassecentrene, og der vil det blive diskuteret, om man kan lave et fælles center. Skal der være satelitter eller skal vi fortsætte den struktur, som vi har, siger Anne-Dorte Krog. Hun peger på, at intet er besluttet, men alt er i spil. - Jeg har ingen holdning til det på forhånd. Jeg har bedt om at få beskrevet en masse ting inden temamødet bl.a. i forhold til plads, siger rådmanden og tilføjer, at man tidligere har vurderet, at man ikke rent bygningsmæssigt har det rigtige sted at samle 10. klasserne i øjeblikket. Det undrer ikke rådmanden, at flere skoler er positive over for færre centre. - Det er nemmere at lave nogle store sociale og faglige fællesskaber, hvis man har nogle flere unge at tage af. Det faglige element er også inde over debatten om 10. klasserne.