Skolebibliotek opruster

Indkøb af fælles medieudstyr og ansættelse af to skolebibliotekarer

NØRAGER:Skolebibliotekerne i Nørager Kommune har af lokalpolitikerne og forvaltningen fået rollen som et vigtigt omdrejningspunkt for at sikre den fornødne udvikling af undervisningen. At skolebibliotekerne tager deres opgave alvorligt kan blandt andet ses ved nye tiltag på Sortebakkeskolen. Her er der efter sommerferien ansat hele to nye skolebibliotekarer på deltid mod tidligere en enkelt. De to er lærer Mette Kræmer og Gitte Rubæk, der er stoppet som ungdomsvejleder for de ældste elever på skolen. - Mette Kræmer har allerede indledt den to-årige uddannelsen til skolebibliotekar i Aalborg, og Gitte Rubæk begynder om et år, forklarer Rita Andersen, ledende skolebibliotekar. Skolebiblioteket er åben i hele skoletiden, og de to skolebibliotekarer skal på skift arbejde der omkring 10 timer hver uge ved siden af den daglige undervisning. - - Det er nemlig vigtigt at de bevarer tilknytningen til undervisningen for at kunne trække på erfaringerne herfra som skolebibliotekarer, påpeger Rita Andersen. Pengene til den ekstra bibliotekar er fundet inden for egne økonomiske rammer. Indtil videre kører ordningen i fire år, hvilket Rita Andersen er utrolig glad for. IT vejen frem for elever Ansættelse af hele to skolebibliotekarer skal også ses i lyset af, at Rita Andersen siden i fjor også fungerer som konsulent for de pædagogi-ske servicecentre på de tre kommunale skoler. Jobbet indebærer blandt andet at sikre, at alle elever har de samme tilbud af IT-udstyr i den daglige undervisning samt medieudstyr til video- og billedredigering. At benytte IT og medier i undervisningen har brudt traditionel vanetænkning og skabt behov for især intern videreuddannelse af lærerstaben for at klæde dem på til de nye moderne IT-tider. Rita Andersen påpeger, at skolevæsenet i Nørager Kommune med sin udstukne IT-handlingsplan blandt andet via et stort benarbejde af afdelingsleder Lars Olsen i dag er på forkant på IT-området. Ved et tæt samarbejde skolerne imellem er det inden for de sidste to år allerede lykkedes at opfylde Undervisningsministeriets retningslinjer om mindst en computer for hver 6. elev. Blandt andet har alle 3. klasser i denne uge modtaget et større antal bærbare pc'ere til undervisningsbrug. På same tid er der siden skoleå- rets start købt fælles medieudstyr til opgradering af medieværkstederne og fælles læsekurser for 100.00 kroner. Smartboard et hit Skolebiblioteket i Nørager har også ansat en IT-vejleder på deltid, lærer Bodil Bagger, der arbejder seks timer om ugen på biblioteket. Hun fortæller begejstret om en nyanskaffelse i den daglige undervisning, Smartboard. Her skaber en bærbar pc'er koblet på en projektor, færdige undervisningspakker og et omfattende video- og lydarkivmateriale fra Danmarks Radio en elektronisk tavle, hvor elever kan benytte en finger eller farveløs pen til at skrive med som alternativ til kridt. - Da tavlen er direkte forbundet med pc'eren, kan data også gemmes i både elevernes og lærernes mappe på serveren, og fraværende elever kan få materialet mailet, fortæller Bodil Bagger begejstret under en demonstration.