Skolebørn ikke med Skagenstoget

Tre små stoppesteder overlever, men morgentoget stopper ikke her

FREDERIKSHAVN-SKAGEN:Nordjyske Jernbaner lukker alligevel ikke stationerne Højen (Gl. Skagen), Napstjært og Apholmen. I hvert fald ikke i denne omgang. - Vi har holdt møder med brugergrupper og borgere langs ruten og har efter nøjere overvejelse besluttet ikke at lukke de tre stationer, siger Preben Vestergaard, direktør for Nordjyske Jernbaner. På hverdage vil to sydgående og to nordgående tog i morgentrafikken dog ikke standse på de tre stationer. - Det er afgangene fra Skagen 06.52 og 08.27 samt fra Fredeirkshavn 06 og 07.42. Skulle vi stoppe ved de tre små stationer, ville vi ikke kunne få det til at hænge sammen med DSB og NT’s køreplaner, siger Preben Vestergaard. Skal hænge sammen - Skagenstoget skal hænge sammen med den øvrige kollektive trafik, men resten af dagen vil der være normal betjening på stationerne i Højen, Napstjært og Apholmen, siger jernbanedirektøren. - Duer ikke - Det kan vi ikke bruge til noget, siger en af kritikerne, John Larsen, Napstjærtgård. - Vores børn tager jo netop morgentoget for at komme i skole hver morgen. Når det tog ikke stopper i Napstjært, må vi finde anden transportmulighed - og så kan man jo lukke stationen med henvisning til, at der er for få passagerer, siger John Larsen. Nordjyske Jernbaner har lyttet til ønskerne om at servicere de mange pendlere, som arbejder i Skagen og møder tidligt. Derfor indsættes en ny afgang fra Frederikshavn kl. 06.00 med ankomst i Skagen kl. 06.40, så t bliver muligt at møde på arbejde i Skagen kl. 07.00. Pendlere og buskørsel - En undersøgelse, vi har lavet sammen med Erhvervskontoret i Skagen, viser, at langt mere end 100 mennesker fra Ålbæk og sydpå har behov for transport nordpå men hidtil ikke har kunnet benytte kollektiv trafik. Den mulighed giver vi nu, siger Preben Vestergaard. NJ har også lyttet til kritikken af planerne om at sløjfe busdriften imellem Skagen og Frederikshavn. Derfor fortsætter busserne på rute 79 som minimum frem til køreplanskiftet i januar 2005. - I den kommende periode vil vi nærmere analysere antallet af passagerer imellem stationerne og herefter drøfte buskørselens fremtid med NT og Frederikshavn Kommune. Dog erstattes den første busafgang med en ny togafgang.