Skolebørn og andre cyklister må ikke klemmes

TRAFIKSIKKERHED:Planerne bør ændres - så skolebørn og andre cyklister ikke kommer i klemme i den planlagte rundkørsel og mellem bilerne i Jernbanegade. - Jernbanegade dur ikke til al den trafik, siger Knud Christensen, der er formand for udvalget for teknik og miljø i Hadsund Kommune, til Stiftstidende 8.9. Nu sætter han sin lid til den kommende rundkørsel ved Doktorbakken, hedder det videre i avisen. Efter den udmelding fra udvalgsformanden er det oplagt, at trafikplanerne for området ved Jernbanegade bør tages op til en ny behandling, inden man begynder at bygge den planlagte rundkørsel. De nuværende planer hænger jo ikke sammen, når man erkender, at der er for meget trafik på Jernbanegade samtidig med, at Jernbanegade er gjort til en del af den mest oplagte skolevej for børn fra den vestlige del af Hadsund. Børnene skal efter de aktuelle planer passere den planlagte rundkørsel ved Doktorbakken og køre på en Jernbanegade, hvor der bliver stærkt stigende trafik af biler til og fra de nye butikker. Jeg vil derfor foreslå politikere og embedsmænd, at de ser på hele området med nye briller - og udnytter, at området har tre parallelle veje - Jernbanegade, Alsvej og Østre Allé. De aktuelle planer for det område svarer jo til, at der på Himmerlandsgade blev bygget en rundkørsel ved posthuset, og at al trafik til og fra p-pladsen ved brugsen og Alta skulle foregå via Hornbechsvej og Jens Erik Bechs Vej. Overordnet bør bilerne i størst muligt omfang ud på Alsvej. Dermed vil man opnå en langt mere sikker trafik for cyklister og andre bløde trafikanter i hele området. Jernbanegade bør i videst muligt omfang fredes til cyklister og andre bløde trafikanter. En eller flere indkørsler/udkørsler direkte fra Alsvej bør være eneste adgang for personbiler, busser og lastbiler til og fra den nye busterminal og de to butikker, der planlægges mellem Jernbanegade og Alsvej. Passagen kunne ske via en rundkørsel ud for Munchs Eng, hvor der er plads til at bøje Alsvej og Østre Allé så meget mod fjorden, at der kan blive plads til en rundkørsel. Den rundkørsel kunne også blive den nye adgang til Østre Allé og til det nye badeområde ved fjorden. Dermed bør den planlagte rundkørsel neden for Doktorbakken opgives. Men, når man ser tegningerne til den nye rundkørsel ved Doktorbakken, synes det oplagt, at man i stedet for flere rundkørsler forsyner Alsvej med synkroniserede lyskryds og frakørselsbaner ved veje og indkørsler - inklusive vej-T'et, hvor Alsvej begynder lige nord for broen. I øvrigt er det oplagt, at den ydre del af Jernbanegade bør have forbindelse til den nye rundkørsel ved skolen, så biltrafikken til og fra den østlige del af Hadsund flyttes fra den inderste del af Jernbanegade og ud på Alsvej. Det bør selvfølgelig gøres på en måde, så skolevejen for cyklisterne fortsat er sikker.