Fjerritslev

Skolebørn renser strand

Alle elever og lærere på Klim Friskole går på onsdag 18. juni i gang med at rense stranden for affald fra det gamle ralleje ved Thorupstrand til Bulbjerg, en strækning som ikke renses af Fjerritslev Kommune. Det sker i samarbejde med skovfoged Thorbjørn Nørgaard, Thorup Klitplantage, og et par medarbejdere med traktorer og vogne fra skovdistriktet, mens kommunen sørger for en container og betaler afgiften for at komme af med affaldet. Undervejs vil børn og voksne snakke om, hvad slags affald der ligger på stranden og hvor det kommer fra.