Skolebyggeri giver færre konflikter

Elever og ansatte på Pandrup Skole har fået mere plads

PANDRUP:Der er mere albuerum til eleverne, der er færre konflikter og undervisningen i faglokalerne kommer op på et højere niveau. Det er nogle af årsagerne til, at der var stor glæde blandt børn, ansatte, politikere og rådgivere, da om- og tilbygningen af Pandrup Skole blev officielt indviet i går. Faglokalerne blev taget i brug før sommerferien, mens det nye indskolingsafsnit i den pyramideformede bygning blev taget i anvendelse, da det nye skoleår begyndte. Skoleinspektør Dorte Weng har allerede konstateret en lang række fordele. - Der er en helt anden ro og atmosfære i SFO"en. Børnene tøffer stille og roligt rundt, og støjniveauet er meget lavere end tidligere, fordi børnene har flere kvadratmeter. Der er ikke så mange konflikter som tidligere, forklarer Dorte Weng, som også er begejstret for faglokalerne til Natur og Teknik, fysik og billedkunst. Også elevrådsformand Jacob Sevelsted udtrykte glæde over byggeriet, før eleverne gik i festsalen for at se tryllekunstner, mens de voksne hørte på taler. - Det er dejligt at gå på en skole, hvor der sker noget. De nye lokaler er helt suveræne, sagde elevrådsformanden, inden borgmester Flemming Jansen (V) klippede den røde snor. Flemming Jansen håbede, at byggeriet til mere end 10 mio. kr. skabte gode rammer for elever og ansatte, og formanden for børne- og kulturudvalget Henrik C. Pedersen (V) lagde vægt på de pædagogiske muligheder, som byggeriet giver. - Der er tæt forbindelse og overlapning mellem SFO og de mindste klasser. Det er en stor tilfredsstillelse, at de politiske og pædagogiske tanker vedrørende det optimale indskolingsforløb nu også modsvares af de helt rigtige fysiske rammer, sagde Henrik C. Pedersen. Skolebestyrelsesformand Keld Villadsen konstaterede, at de nye lokaler fungerede efter hensigten, og han hæftede sig ved, at eleverne nu har mere plads. Debatten om skolestruktruen berørte han også. Han fandt det besynderligt, hvis man flytter 7. klasserne fra Pandrup Skole, når skolen nu endelig er blevet udvidet. Tallene viser, at Pandrup Skole er en af de mest effektive, og når man taler om visioner, bør man ikke overveje at flytte klasser fra Pandrup Skole, men tværtimod udbygge skolen, mente han. Under talerne var der naturligvis ros på kryds og tværs til arkitekt, rådgivere, politikere og ansatte på skolen, men især skolens pedel, Harry Jensen, fortjener ros, mente Keld Villadsen og Dorthe Weng, som roser ham for at have været meget forudseende og for at have styr på en lang række praktiske detaljer.