Skolebyggeri helt efter skemaet

Fire måneder efter byggestarten begynder den kommende Hadsund Skole at tage form

HADSUND: Her knap fire måneder efter at arbejdet med at bygge den nye Hadsund Skole gik i gang, begynder man at ane konturerne til skolen, hvor op imod 900 elever om et års tid har deres daglige gang. Størstedelen af eleverne vil kunne indtage skolen allerede efter sommerferien, mens 7.-9. klasse må vente til december 2004. Det er i hvert fald planen, og ifølge byggeleder Henning Olesen er man nu så langt, så man kan love, at planen også holder. - Vejret kan stadig drille, men vi er nået så langt med de ting, der er temperaturfølsomme, at vi ikke risikerer større forsinkelser, siger Henning Olesen. Her kort før jul er kun en håndfuld tagbyggere fra firmaet Skantag i gang, og umiddelbart er der så lidt aktivititet, at byggelederens løfte synes letsindigt. Men også håndværkere holder juleferie, og ifølge Henning Olesen er der normalt omkring 40 mand i sving på byggepladsen. - Og det stiger henad vejen til 80, når vi skal i gang med vinduesmontering og alt det indvendige, siger han. P.t. er man færdig med alt det "grove" jordarbejde. 20.000 kubikmeter muld og "blød bund" er flyttet, men bliver i øvrigt på arealet omkring skolen. - Det er en del af projektet, at al jord anvendes på stedet. Til volde og kælkebakke for eksempel. Vi diskuterer i øjeblikket, om vi skal hæve den sø, der skal etableres, men bliver det ikke sådan, så bruger vi bare jorden et andet sted, siger Henning Olesen. Den "detalje" er ikke den eneste, der svæver i det uvisse. Faktisk foregår der til stadighed udvikling af projektet. - De store linjer pilles der ikke ved, men ved et så stort projekt er det helt almindeligt, at spørgsmål om udførelse og samlingsdetaljer løses henad vejen, siger Henning Olesen, der nærmest som på bestilling må afbryde interviewet for at besvare spørgsmål fra et par forfrosne tagfolk. For ligesom at give et indtryk af størrelsesforholdet, så sluttede man fredag før jul af med at støbe 2000 kvadratmeter gulv. - Dermed har vi afsluttet 80 procent af gulvstøbningen og 35 procent af elementmontagen. Og al kloakering er færdig, forklarer Henning Olesen, som i øvrigt har en personlig interesse i byggeriet. Han er nemlig født og opvokset i Hadsund og har indtil for få år siden haft sit eget entreprenørfirma. Siden har han blandt andet arbejdet i Nuuk i Grønland og har senest været med til at bygge RTX Telecoms nye hovedsæde i Nørresundby. Hans erfaringer med skolebyggeri daterer sig 30 år tilbage, da han var med til at bygge til på Aars Skole, men den skole han er med til at bygge nu, er på næsten alle tænkelige punkter anderledes. - Det helt store forskel ligger i hele grundideen - skolen uden døre - altså at der ikke er nogen døre til klasselokalerne. Det ville nok have været umuligt at styre, den gang jeg gik i skole, siger Henning Olesen. Han fremhæver desuden den såkaldt naturlige ventilation som et særkende ved byggeriet. Byggelederen beskriver, hvordan en "vejrstation" på taget måler vindretning, vindstyrke og temperatur, og en computer omsætter informationerne til at styre trækkanaler på siden og toppen af bygningen. En CO2-måler indendørs sikrer, at luften altid er frisk. Systemet unødvendiggør store ventilatorer, som er strømforbrugende. - Løsningen er meget energibesparende, og så er det så unikt udført, at det aldrig vil føles sådan, at det trækker, selvom klasselokalerne altså er åbne, siger Henning Olesen. Hans kollega, Claus Byskov, er på sin side mere imponeret af det tempo, byggeriet foregår i. - At man kan bygge så stor en skole på et år, det synes jeg er specielt, siger han. Henning Olesen og Claus Byskov udgør tilsammen ledelsen på byggepladsen. Som repræsentanter for projektets overordnede entreprenør, KPC Byg, overvåger de arbejdet, som i øvrigt udelukkende udføres af underentreprenører. KPC Byg har nemlig hverken maskiner eller håndværkere på lønningslisten. En gang ugentligt holder man byggemøde mellem de involverede entreprenører i KPCs komfortable, lysegrønne skurvogn bag Hadsund Hallerne. Herfra sendes der referat til rådhuset, som altså løbende holdes underrettet.