skolebyggeriets fem etaper

Ar­ki­tekt Kim Fihl, Chri­sten­sen & Rott­bøll, Aal­borg, vur­de­rer, at den godt 50 år gam­le sko­le i Brovst ef­ter den igang­væ­ren­de mo­der­ni­se­ring vil kun­ne kla­re de næs­te 50 år. FOTO: CLAUS SØNDBERG

Ar­ki­tekt Kim Fihl, Chri­sten­sen & Rott­bøll, Aal­borg, vur­de­rer, at den godt 50 år gam­le sko­le i Brovst ef­ter den igang­væ­ren­de mo­der­ni­se­ring vil kun­ne kla­re de næs­te 50 år. FOTO: CLAUS SØNDBERG

[ Arkitekt Kim Fihl fra arkitektfirmaet Christensen og Rottbøll, Aalborg, der står for skoleprojektet i Brovst, vurderer, at den godt 50 år gamle skole i Brovst med den igangværende modernisering vil kunne klare de næste 50 år. [ De fem etaper i det samlede skoleprojekt til godt 46 mio. kr. ser således ud: [ 1. etape: Nyt biologi- og geografilokale i skolens såkaldte mejeribygning fra 1949. Pris en mio. kr. Er færdig. [ 2. etape: Ny bygning på 2000 kvadratmeter med vejanlæg, mediatek, samlingssal m.v. Pris 20,2 mio. kr. Ventes færdig til november. [ 3. etape: Indretning af bl.a. SFO i klyngeskolen. Pris 4,6 mio. kr. Ventes færdig til juli næste år. [ 4. etape: Ombygning af klyngeskolen til større klasselokaler, torveområder og gruppearbejdspladser. Pris 7,4 mio. kr. Planlagt byggetid august 2007-juli 2008. Skal godkendes i Sammenlægningsudvalget. [ 5. etape: Færdiggørelse af fagklassefløjen i den gamle skolebygning fra 1949. Pris 13 mio. kr. Planlagt byggetid august 2008-juli 2009. Skal godkendes af Sammenlægningsudvalget.