Skolebygning skal istandsættes

} VEDLIGEHOLDELSE: Den udvendige vedligeholdelse af Kirketoften 5 i Hobro - det tidligere AMU Center - lader meget tilbage at ønske. Det har lejeren påpeget over for ejeren. Lejeren er Handelsgymnasiet Mariager Fjord, og ejeren er Hobro Kommune. I følge lejekontrakten påhviler det ejer at klare den udvendige vedligeholdelse, og derfor har teknisk udvalg nu bevilget godt 50.000 kr. til formålet. Det er 14.000 kr. mere end budgetteret. } TAXA: Teknisk udvalg i Hobro har givet en ledig hyrevognsbevilling til vognmand Jan Kim Krogh, Hobro. Ialt havde fem vognmænd søgt om bevillingen. Det politiske udvalg har samtidig godkendt en generel takstforhøjelse på 3,45 procent for kørsel med taxa. } KRAFTCENTER ROSENDAL: Forslaget til lokalplan, der skal bane vejen for det såkaldte Kraftcenter Rosendal i Hørby Skoleby, fremsendes nu til Hobro Byråd. Planen skal sikre, at det meget attraktive boligområde også kan udvikle sig med idrætsanlæg i form af bl.a. fodboldbaner, et decideret aktivitetsområde samt en eventuel udvidelse af Rosendal-Hallen. Alt sammen indgår det i planforslaget. Det er en kreds af lokale borgere, der står bag planerne om Kraftcenter Rosendal. Politisk er man meget begejsret, og formand for teknisk udvalg Preben Christensen ser frem til, at nogle af ideerne realiseres.