Skolecenter i praksis

Skolerne i Løkken, Hundelev og Vrensted er de i gang med forarbejdet til at blive til et skolecenter.

Børnene på Løkken Skole kommer til at se mere til børnene fra Hundelev og Vrensted – og omvendt. Det er en af konsekvenserne ved at man bliver et skolecenter.Arkivfoto: Kurt Bering

Børnene på Løkken Skole kommer til at se mere til børnene fra Hundelev og Vrensted – og omvendt. Det er en af konsekvenserne ved at man bliver et skolecenter.Arkivfoto: Kurt Bering

De ny skolecentre, som træder i kraft efter sommerferien, har mødt en del kritik - blandt andet for at det nære og det lokale går tabt. Men der er også nogen, som er glade for den måde, fremtiden tegner sig på. Sådan lyder det i hvert fald, når man taler med den ny centerleder for det skolecenter, der kommer til at omfatte skolerne i Løkken, Vrensted og Hundelev. Michael Pihl Slot er positiv, og det mener han også at kunne sige, at lærere og skolebestyrelser generelt er. Det er ellers ikke gået uden sværdslag, blandt andet ønskede Hundelev at få overbygningen fremfor Løkken, da elevgrundlaget i Hundelev er en anelse større. Enden på uenigheden blev sådan, at Løkken beholder overbygningen - mens Hundelev og Vrensted beholder deres 7. klasser et år endnu. Fra skoleåret 2009/2010 samles alle 7., 8. og 9. klasses elever på Løkken Centralskole. Men nu er den slags uenigheder fortid, og arbejdet med at blive til en fælles enhed godt i gang. Lærerne arbejder sammen, skolebestyrelserne arbejder sammen, ledelserne arbejder sammen. Og ifølge Michael Sloth Pihl går det godt med det. - Vi kan allerede nu se de store fordele, der er i at blive et skolecenter. Skolecentertanken er god, fordi den giver mulighed for at bevare den lokalt forankrede skole og den tryghed, det giver, samtidig med at man opnår nogle stordriftsfordele, siger han. Flere valgfag De nye tider giver bl.a. nye muligheder børnene. Eleverne i 7., 8. og 9. klasse får fremover fælles valgfag, og det giver mere at vælge imellem. - 7. klasserne fra Vrensted og Hundelev kommer til Løkken sammen med en lærer, og det giver basis for, at vi kan tilbyde flere fag, siger Michael Sloth Pihl. Fysikundervisningen får også et løft ved det at 7. klasserne fra Hundelev og Vrensted skal ind og have fysik sammen med Løkken-børnene. Og der bliver en fælles temauge for alle 6. klasserne på de tre skoler, ligesom der også er planer om fælles udflugter for de mindre klasser. I det hele taget skulle undervisningen i de tre faser, indskoling, mellemtrinnet og udskoling, gerne komme til at hænge bedre sammen, hvilket også er et af grundargumenterne i skolecentertanken. Sådan er undervisningen nemlig lagt op til at skulle hænge sammen fra lovgivernes side. Samtidig giver det også nogle fordele for lærerne. De små lærergrupper på otte lærere i Hundelev, 13 i Vrensted og 19 i Løkken får med et greb mange flere kolleger, og det er der fordele i, mener centerlederen. - Der bliver bedre mulighed for faglig sparring. Det kan være svært at finde en mere dansknørd eller tysknørd, når man arbejder på en skole med få lærere. Det er mit indtryk, at lærerne glæder sig til at få nogle flere kolleger at arbejde sammen med, siger Michael Sloth Pihl. Lærerne skal til at arbejde i teams, hvilket giver mere mening når man er 40 lærere i alt fremfor da man var ned til otte. Det skulle gerne give mere fællesskab og samarbejde. - Det er med til at forebygge stress og udbrændthed, fordi lærerne får bedre muligheder for at lægge en fælles linje omkring en klasse sammen, og de kan vende tingene sammen. Det er bedre end privatpraktiserende lærere, der gør tingene på hver sin måde, siger Michael Sloth Pihl. Også når det gælder kurser og efteruddannelse er det en fordel at være mange - så kan man rykke en foredragsholder op og give nye indspark til hele lærergruppen efter skoletid i stedet for at sende nogle få stykker af sted. For lederne bliver hverdagen også markant anderledes. Nogle af de lokale ledere skal undervise mere, men der også ansvarsområder på tværs af de tre skoler i centret. - Det bliver godt at blive et decideret ledelsesteam. Før kunne man godt være lidt alene om beslutningerne, for viceinspektører på små skoler har meget undervisning, men nu bliver vi et team. Fx. får en ansvaret for al specialundervisningen på tværs af de tre skoler og en anden ansvaret for skolebibliotekerne og bygninger, og på den måde har alle ledere både nogle lodrette opgaver på én fysisk skole, mens de også får nogle vandrette opgaver, der går på tværs af de tre skoler efter emne, forklarer Michael Slot Pihl. Skolebestyrelserne på de tre skoler har allerede arbejdet en del sammen om skolecentrets kostpolitik, og også sekretærer og pedeller kan se frem til nye tider med mere samarbejde på tværs. Her vil man se på, hvor der kan rationaliseres, sådan at man ikke sidder og laver det samme parallelt tre forskellige steder. - Vi vil hellere fordele arbejdet efter styrker, og vi skal f.eks. også have en fælles hjemmeside, siger Michael Pihl Sloth. Centerlederen fornemmer positive vibrationer omkring projektet - Fx. snakker de sammen om på skolebibliotekerne, hvordan de kan have fælles bogsamlinger, så de ikke behøver have det samme hvert sted. Samtidig er han godt klar over, at det er en forandringstid, de går ind i. - Forandring tager jo tid. Det må man regne med. Det gælder om at stoppe med at fokusere på det, man ikke kan lave om på, og se fremad, siger han. Og børnene? Dem det hele drejer sig om, dem hele ændringen gerne skulle gavne i sidste ende. Om dem siger centerlederen: - De kommer til at mærke det på den måde, at der bliver flere fælles udflugter, og de kommer til at kende de andre børn og Løkken Skole bedre, inden de skal flytte derover for at gå i overbygningen. Undervisningen bliver også bedre koordineret fagligt. Men ellers satser vi stadig på at give dem en tryg, lokal skolegang, hvor de føler, at de har deres egen skole. Jeg håber det bliver bedre for børnene uden at de behøver at opleve det som en stor forandring.