Skolecenter vil kun have en bestyrelse

Tannisbugt Skolecenter foreslår selv, at skolebestyrelser slagtes til fordel for én centerbestyrelse.

Tannisbugt Skolecenter, der består af Bindslev og Tversted skoler, vil gerne droppe deres skolebestyrelser til gengæld for en centerbestyrelse - til gengæld kan man godt undvære oprettelsen af nye skoleråd.Arkivfoto: Henrik Louis

Tannisbugt Skolecenter, der består af Bindslev og Tversted skoler, vil gerne droppe deres skolebestyrelser til gengæld for en centerbestyrelse - til gengæld kan man godt undvære oprettelsen af nye skoleråd.Arkivfoto: Henrik Louis

Flere skolecentre er i øjeblikket ved at finde ud af, hvad man skal mene om det seneste forslag, man har fået sendt til høring: Vil man fastholde den nuværende bestyrelsesstruktur i skolecentrene, hvor hver enkelt skole har en skolebestyrelse samtidig med, at man har et fælles forretningsudvalg - eller er man indstillet på at droppe de enkelte skolebestyrelser til fordel for rådgivende skoleråd og så læsse hele beslutningskompetencen over i en, stærk centerbestyrelse? Svaret har man allerede fundet i Tannisbugt Skolecenter, der består af Bindslev og Tversted skoler. Og i modsætning til andre små enheder, der gerne vil beholde deres bestyrelser, så går man den modsatte vej i Tannisbugt Skolecenter: Her er man med på at sløjfe de to skolers bestyrelser og så etablere en fælles centerbestyrelse. - Det er mere praktisk i stedet for at have tre forskellige steder, hvor der træffes beslutninger, siger skolecenterleder Mads Albertsen. Skolerne skal indsende høringssvar inden 21. januar til Hjørring Kommunes nytiltrådte børne- og undervisningsudvalg, og forslaget for Tannisbugt Skolecenter kommer til at indeholde følgende elementer: én fælles skolebestyrelse med fem forældrevalgte repræsentanter fra hvert skoledistrikt og to medarbejderrepræsentanter fra hver skole/SFO. Det indstilles endvidere, at der vælges to elevrepræsentanter fra skolecenterets store elevråd. - Men vi kan godt undvære den del af forslaget, der handler om, at der i stedet for skolebestyrelser skal etableres skoleråd. Vi vil hellere have, at en centerbestyrelse kan nedsætte nødvendige ad hoc-udvalg, siger Mads Albertsen. Han og de nuværende skolebestyrelser håber på, at det lokale forslag kan prøves af i Tannisbugt Skolecenter; blandt andet med henvisning til at formanden for børne- og undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP), tidligere har udtalt, at man ifølge ham ikke behøver at organisere det ens i alle skolecentrene.