Skolechef bakker op om leder

Forældrenes åbne brev er på dagsordenen som orienteringspunkt, når børne- og skoleudvalget i dag mødes.

Her har skolechef Jakob Ryttersgaard udarbejdet et notat, hvor han vurderer, at undervisningen lever op til lovgivningens forskrifter. "Elevernes undervisning samlæses på tværs af klassetrinnene i to ugentlige lektioner i henholdsvis idræt og musik samt i en ugentlig lektion i dansk og en ugentlig lektion i matematik. Derudover har skolen skemalagt elevernes resterende undervisning således, at der er mulighed for, at klassens to lærere kan undervise klasserne hver for sig eller samle klasserne, når det er hensigtsmæssigt. Undervisningen vil derfor kunne foregå i såvel et klasseværelse samt klasseopdelt i to klasseværelser, Asaa Skoles ledelse sikrer sig i samarbejdet med klassernes lærere, at eleverne undervises i deres egen klasse i den overvejende del af undervisningstiden", skriver han. Jakob Ryttersgaard giver i notatet skolelederen fuld opbakning og peger også på, at forældrene har fået svar på de spørgsmål, de har stillet. - Skolens ledelse har besvaret disse såvel skriftligt som mundtlige ved at deltage i klassernes forældremøde den 24. august 2011. Her orienterede ledelsen forældrene om, hvorledes lærere sikrer sig, at eleverne udfordres til deres udviklingstrin, skriver Jakob Ryttersgaard. Det har ikke været muligt at træffe ham for yderligere kommentarer. Skoleleder på Asaa Skole, Jørgen Pedersen, vil ikke kommentere forældrenes kritik i detaljer overfor NORDJYSKE men siger: - Loven er opfyldt, og det er som loven siger, at de alt i alt skal have hovedparten af timerne, det vil sige mere end halvdelen af timerne på årsbasis i deres klasse, og det får de. Lovgivningen er opfyldt, siger han. Han er således ikke enig med forældrene i, at børnene undervises sammen i alle ugens timer bortset fra tre. Til forældrenes bekymring om, at aldersspændet er for stort, siger han: - Vi bruger undervisningsdifferentiering, som man skal, og også gør mange andre steder, det er ikke noget nyt, og det er jeg tryg ved. Det går godt med samlæsning hernede både socialt og fagligt. Han har også lavet en redegørelse til forvaltningen i anledning af forældrenes åbne brev, hvor han redegør for situationen.