Skolechef rystet over kvalitetsrapport

Endnu en undersøgelse af folkeskolen er ved at være for meget

Caspar Birk
Sko­le­chef Hen­rik Mor­ten­sen sy­nes, at Fol­ke­tin­get stram­mer gre­bet for me­get om­kring kom­mu­ner­nes ret til at sty­re fol­ke­sko­ler­ne.ar­kiv­fo­to
Skolevæsen 18. september 2007 06:00

AALBORG: PISA-test, elevplaner, Plan B, it-test. Der bliver brugt mange ressourcer og undersøgelser på den danske folkeskole. Og i dag godkender skole- og kulturudvalget i Aalborg Kommune en såkaldt ¿Kvalitetsrapport for Aalborg Kommunale Skolevæsen¿. - At vi nu også skal lave en kvalitetsrapport er en beslutning, man har truffet i Folketinget. Men den er knyttet til en meget omfattende og detaljeret bekendtgørelse, så det faktisk er rystende læsning for os i kommunerne, siger skolechef Henrik Mortensen. Kvalitetsrapporten har til formål at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen, tage stilling til det faglige niveau, fremme dialog og systematisere det løbende samarbejde samt bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. - I forvejen bruger vi jo mange kræfter administrativt på den såkaldte Fælles Skolebeskrivelse, som skolerne flittigt indberetter til, men vi har forsøgt at implementere kvalitetsrapportens krav ind i vores eget, så den var lidt mere spiselig for skolebestyrelserne, siger Henrik Mortensen, der mener, at manøvren er lykkedes. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes en gang om året. Der udarbejdes en rapport under ét samt delrapporter for hver skole. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau ud fra en helhedsvurdering ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan for den respektive skole. I den store overordnede kan man læse, at der anbefales handleplaner på 12 bestemte områder, heriblandt for elevfravær, elevplaner og holddannelse. - Ja, eksempelvis kan man læse i rapporten, at 50 procent af skolerne ikke lever op til kravene vedrørende principper omkring elevplaner. Men det skyldes jo, at de ifølge vores egne regler i Fælles Skolebeskrivelse ikke er forpligtet til det. Det ændrer vi nu på, så vi lever op til kravene i bekendtgørelsen for kvalitetsrapporten, siger Henrik Mortensen. Et andet krav i bekendtgørelsen er i øvrigt, at rapporterne skal forelægges og godkendes af kommunalbestyrelserne hvert år inden 15. oktober. - Det når vi som en af meget få kommuner, vurderer Henrik Mortensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...