Skoledebat begyndt

7. klassernes flytning er stadig til drøftelse

MARIAGERFJORD:7. klasserne skal flyttes fra de små skoler og samles på få og større skoler. Det er en del af Mariagerfjord Kommunes første budget. Men dermed er emnet langt fra uddebatteret. Det fremgik, da et i øvrigt enigt sammenlægningsudvalg i aftes på Hadsund Rådhus vedtog kommunens historiske første budget. Et budget, der er skabt af et forlig med samtlige 29 medlemmer bag. Dansk Folkepartis Kim Christiansen, Mariager, havde meldt afbud og sendte reservespilleren Jørgen Hammer Sørensen, Hobro, på banen. Det var ham, der pludselig satte liv den skoledebat, som fjordpolitikerne har bebudet, skal gennemføres det kommende år. - Jeg har lovet Kim Christiansen at stemme for budgettet, og jeg er et skarn, hvis jeg ikke gør. Men det sker under protest, hvad angår flytning af 7. klasserne. Det er for dårligt, at skolebestyrelserne ikke er blevet hørt, sagde Jørgen Hammer Sørensen. Venstres Jørgen Pontoppidan, Hvornum, er formand for skoleområdet og gav de skolebestyrelser ret, som har kritiseret, at de ikke er blevet hørt om 7. klassernes skæbne. - Men nu skal vi have en debat om skolestrukturen, og så skal bestyrelserne høres, sagde han og gav udtryk for, at der stadig kan rokkes ved beslutningen. Nicolaj Holm (RV) slog fast, at han bakkede op om flytningen af faglige grunde, og ikke for at spare penge, selv og den giver besparelser. - Én million af de sparede penge bliver i skolesystemet som kvalitetsforbedringer, sagde han. Uden stolthed Som ventet blev budgettets anden behandling et spejl af den landspolitiske situation. S og SF gav smæk til regeringen med anklager om stram, central styring, der tvinger kommunerne til dårligere service. - Vi kan leve med dette budget, men er ikke stolte af det, Vi havde nok fået et bedre budget, hvis vi havde haft mere tid, sagde S-gruppeformand Jette Rask. Venstres gruppeformand Jørgen Grøn, Mariager, sagde, at stram økonomisk styring og velfærd ikke er modsætninger. - Med god økonomi er det lettere at lave de rette prioriteringer og undgå hovsaløsninger, sagde han. Mistede pusten Men netop hovsapolitik var der for meget af i budgettet, mente Karen Touborg fra SF. - Det er en dårlig start for kommunen at begynde med serviceforringelser. Der har nærmest været tale om ”damage control”, angreb Touborg og fortalte, at hun nær havde mistet pusten under det forcerede tempo. - Det er godt nok for tidligt at miste luften. Der kommer mange flere, svære udfordringer, lød den ringe trøst fra Erik Kirkegaard Mikkelsen (K), Mariager. Sammen med beklagelserne over et budget med besparelser blev der plads til glæde over lyspunkter. F.eks. at der er sat fem millioner kroner af til nye cykelstier. Og at der er vilje til i 2008 at støtte et hospice i Hadsund ved at købe pladser.