Skoledebat med rod i pædagogik

Skolevæsen 2. marts 2003 07:00

NØRHALNE: Placering af 7. klasserne var et af emnerne, da formanden for Venstre i Nørhalne, Lars Holt, kom med sin beretning på generalforsamlingen i Nørhalne Forsamlingshus for 12 tilhørere. - Jeg har noteret, skolebestyrelsen i Nørhalne ønsker, at 7. klasserne forbliver på Nørhalne Skole. Min holdning er, det er vigtigt, at eleverne i 7. klasserne i Nørhalne, Birkelse og Gjøl sikres de samme muligheder for en faglig og pædagogisk velfunderet undervisning som de elever, der går på overbygningsskolerne, så de står ens rustet til fremtiden. Det bør således være de pædagogiske argumenter - og ikke de økonomiske - der afgør, om der skal være decentral placering, eller om 7. klasserne mere naturligt hører til, hvor også 8. og 9. klasserne får undervisning, sagde Lars Holt. Han understreger, han ikke har en afklaret holdning til spørgsmålet og peger på, at debatten mellem skolebestyrelser og kulturudvalg stadig står på. Desuden kom han debatten om en ny kommunestruktur. - Der en del tale om større kommuner. Det er min holdning, at vi ikke skal have større enheder blot på grund af størrelsen. Vi skal tage os tid til en debat med udgangspunkt i, hvordan tingene løses bedst i forhold til borgerne, sagde han og roste udviklingen i Nørhalne. - Sognegården vil sammen med det flotte torveområde, der bliver endeligt gjort færdig i foråret, blive til gavn og glæde for borgerne. Ombygningen af skolen tog længere tid end forudsat, men nu mangler kun småting, før projektet er helt færdigt, sagde han. Formanden oplyste, at alle grunde på Lindevej bortset fra én er solgt eller reserveret. På Gustav Zimmersvej er otte nye andelsboliger solgt, og der byggemodnes til seks parcelhusgrunde. Æresmedlem Bernhard Pilgaard, som afgik ved døden 24. december 93 år gammel, blev mindet. Han sad i bestyrelsen gennem 20 år og i flere perioder som formand. Vælgerforeningen har 41 medlemmer. Til bestyrelsen var der genvalg af Hans Jørgen Christensen og Jan Andersen, og Lars Holt blev genvalgt som formand. Foreningen kom ud af året med et overskud på små 2.000 kr., og formuen er ca. 8.000 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...