Skolelukninger

Skoledebatten ruller videre

Stormøde om skolelukning på en dum dag og ekstra invitation i luften

STORVORDE:Efter stormødet tirsdag om Sejlflods fremtidige skolestruktur, er kommunen kommet i lidt af en kattepine. På mødet bekendtgjorde borgmester Kr. Schnoor, at der var tale om et orienteringsmøde, som vil blive fulgt op med et debatmøde 30. oktober med god plads til alle i Nr. Kongerslev Idrætscenter. Efter mødet fik børne- og kulturudvalget en invitation til et borgermøde om eventuel skolenedlæggelse i Nr. Kongerslev 21. oktober. - Vi har allerede sagt nej til et ønske fra skolebestyrelsen på Gudumholm Skole, der gerne ville have et møde i Gudumholm, så nu er vi virkelig i et dilemma, som vi skal forsøge at få løst, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lars Peter Frisk (UP). - 30. oktober, nej det kan da ikke være meningen, da har vi vores skolefest, udbrød Peter Anker, inspektør på Tofthøjskolen, da han fik den melding. - Det vil ikke være særlig smart at holde et debatmøde, hvor 42 pct. af de mulige interesserede på forhånd er afskåret fra at være med, så jeg vil håbe, vi finder en løsning om måske kan holde ét møde 21. oktober og på den måde også tilgodese Nr. Kongerslev, siger Lars Peter Frisk. På mødet på Tofthøjskolen forelagde konsulenterne Flemming Østergaard og Niels Jørgensen den rapport, de har lavet i regi af Kommunernes Landsforening men på bestilling af politikerne i Sejlflod. De har foruden at kikke på tal og statistikker været rundt i kommunen og har snakket med skolefolk og har fundet, at Sejlflod har et billigt skolevæsen med en udgift på 42.873 kr. pr. elev mod et landsgennemsnit på små 50.000 kr. Nr. Kongerslev Skole ligger i den tunge ende, fordi den er lille og har en lille klassekvotient på 10,4 mod hele kommunens gennemsnit på 19.9 og Tofthøjskolens 21,2. Mens Flemming Østergaard forklarede tallene, kom Niels Jørgensen med en mere subjektiv bedømmelse af kommunens skolevæsen som billigt men med en uhensigtsmæssig struktur. - De mange skoler er dyre, og bliver det nødvendigt med et mindre forbrug, falder kvaliteten, der i forvejen ikke er for høj, slog han fast. Til gengæld roste han skolevæsenet for at have klare målsætninger, for en meget fin rummelighed, for at være godt i gang med at køre selvstyrende teams og undervisning på tværs i stedet for i gammeldags lukkede klasseværelser, men det kni ber gevaldigt med fordelingen af ressourcerne. Konsulenterne har konkluderet, at fem skoler til en kommune af Sejlflods størrelse simpelt hen er en for mange. Og det er på den baggrund, at de har foreslået at skære skolen i Nr. Kongerslev væk. - Det er rart at få at vide, at der en en masse, vi gør rigtigt, sagde tillidsrepræsentant for lærerne på Tofthøjskolen, Bitten Schjødt Kjær i pausen.