Skoledistrikter fordeles før nyt byggeri i øst

AALBORG ØST:Familier, der overvejer at flytte til endnu ikke opført boligbyggeri i universitetskvarteret i Aalborg Øst, vil nu snart kunne få at vide på hvilke skoler deres børn skal gå. Aalborgs skole- og kulturudvalg forsøger at være på forkant med udviklingen og besluttede på mødet i går at sende et udkast til høring hos de skoledistrikter, der bliver berørt af distriktsfordelingen. Det kommende boligbyggeri kommer til at ligge i universitetsparken sydøst for Gug og øst for Sdr. Tranders. Fem skoler bliver berørt. Det er Herningvej Skole, Tornhøjskolen, Gistrup Skole, Byplanvejen Skole og Gug Skole. Der vil være ledig kapacitet til at optage tilflytterne på de eksisterende skoler med undtagelse af Gug Skole, som med sine 846 elever er en af kommunens skoler. Det kan ikke anbefales af skolen udbygges yderligere. Derfor ligger der i udkastet fra skoleforvaltningen et forslag om, at kommende elever fra området Gug sydøst tilknyttes Byplanvejens Skole. Det er også den, de kommer til at bo tættest på, men for at komme sikkert frem må de benytte skolestien i Gug Skoles distrikt. Fordelingen kommer i øvrigt til at se således ud: For universitetsparken (unipark vest og unipark øst) er det Herningvej, Tornhøj og Gistrup skoler, der er de lettest tilgængelige. Den skole, der ventes at blive mest berørt af fordelingen i forhold til gældende prognoser, bliver Herningvej, hvor der i årene 2008-09 og frem til 2010-11 vil være en stigning på en klasse pr. år. Skolen har dog så megen ledig kapacitet, og stigningen ikke medfører behov for udvidelse.

Forsiden