Skoleelev: En uges erhvervs-praktik er for lidt

SNEDSTED:Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at man kommer i praktik i 9. klasse, så man ligesom kan få et indtryk af, hvordan det er ude på arbejdsmarkedet og også få en idé om det er noget, man kunne tænke sig at leve af resten af sit liv. Det skriver Rikke Larsen, 9.b i¿Kontakt¿, Snedsted Skoles skoleblad, og fortsætter: Jeg kan helt klart kun anbefale, at alle skal have mindst én praktikuge i deres skoleforløb, da det er noget, som kan gavne os alle sammen. Jeg synes dog også, at én uge kan være for lidt, da man næsten ikke når at blive sat ind i sagerne det sted, hvor man nu skal være, ugen flyver simpelthen bare af sted. Rikke Larsen beskriver udførligt og engageret sin praktikuge som ¿advokatfuldmægtig¿ i Thisted, hvor første opgave var at finde ud af eventuelt skyld- og erstatningsgrundlag i en sag, hvor en 12-årig dreng var faldet ned fra en lysmast på vej til fodbold. En sag med syn og skøn i en nabostrid, en overværelse af en fogedretssag med indprentning af tavshedspligten samt en dag i retten om en voldssag er også omtalt på en måde, der vidner om en udbytterig uge for Rikke. AS